Příspěvky v kategorii: Granty a dotace


Zpráva o činnosti a výroční zpráva 2021

Na stránku s výročními zprávami jsme konečně přidali i tu za rok 2021. O našich službách lze získat podrobné informace také ze souhrnné závěrečné zprávy, kterou každoročně zpracováváme pro Liberecký kraj a některé jeho vybrané obce. Z jejího závěru vybíráme:  „Čas věnovaný klientům i jejich počty se vrátily k hodnotám před začátkem pandemie covid-19 nebo se […]


Financování z veřejných zdrojů

Zpracovali jsme si přehled o financování našich služeb:   Z přehledu vyplývá, že financování služeb ze státních zdrojů za poslední tři roky stoupá, a to jak z prostředků Úřadu vlády ČR, tak i z prostředků MPSV. Tito poskytovatelé dotací tak adekvátně reagují na vývoj služeb, které poskytujeme, na odpovídající nárůst pracovních úvazků a s tím související nárůst […]


Nové auto pro terapeutickou komunitu

Děkujeme Krajskému úřadu Libereckého kraje za finanční dotaci na pořízení nového devítimístného vozu. Na konci srpna 2018 jsme si přivezli do komunity nové auto. Protože automobil Peugeot, který jsme používali od založení terapeutické komunity v Nové Vsi v roce 1997, již zaslouženě dosloužil, požádali jsme vedení Libereckého kraje o mimořádnou investiční dotaci na […]


Výroční zpráva za rok 2015

Vydali jsme výroční zprávu za rok 2015. Opět je podrobnější, než bývá u výročních zpráv zvykem. Je tak užitečným zdrojem informací o naší činnosti a našich službách v předešlém roce. Starší výroční zprávy najdete na samostatné stránce.


Průběžná zpráva o financování

Letos nebylo vůbec jednoduché naplnit rozpočty našich programů potřebnými zdroji. Až do konce léta jsme hospodařili v rozpočtovém provizoriu. Potýkali jsme se s nedostatkem prostředků k zajištění základního provozu ambulantního poradenství i doléčovacího programu. Teprve druhá vlna dofinancování z Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) a z Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky (RVKPP) nám přinesla potřebné finance. […]


Podpora samostatného bydlení jako samostatná služba skončila

UPOZORNĚNÍ PRO TY, KDO ČTOU POUZE NADPISY ZPRÁV – Podporované ubytování v rámci doléčovacího programu následné péče nekončí. Podpora samostatného bydlení je terénní služba. Tu jsme ke konci roku 2012 přestali poskytovat. Ke konci roku 2012 jsme přestali poskytovat sociální službu podpora samostatného bydlení, kterou jsme nabízeli od dubna 2010. Vznik a rozvoj […]


Liberecký kraj financuje v roce 2012 naše služby

Předseda našeho sdružení převzal 15. února 2012 z rukou Pavla Petráčka, člena Rady Libereckého kraje pro resort sociálních věcí, smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje. Pan radní pozval za stejným účelem do své kanceláře v budově Krajského úřadu Libereckého kraje také zástupce dalších organizací, které v Libereckém kraji poskytují certifikované protidrogové programy, a to Mostu k naději, o. […]


Metodická podpora pracovníkům podpory samostatného bydlení

Sedmnáctého února proběhl první den metodické podpory pracovním skupinám v rámci projektu IP1 „Služby sociální prevence v Libereckém kraji“. Tématem byl veřejný závazek a jeho funkční uplatnění u poskytovatelů realizujících sociální služby. Metodickou podporu zajišťuje Občanské sdružení JOB. Za naše sdružení, které díky uvedenému projektu od dubna 2010 nově poskytuje terénní službu podpory samostatného bydlení, […]


Memorandum poskytovatelů protidrogových služeb 4

Poskytovatelé služeb a odborníci v oboru adiktologie adresovali vládě ČR po 18 letech v pořadí 2. memorandum, v němž vyjadřují své znepokojení nad plánovanými plošnými škrty pro rok 2011. Jednotlivé části memoranda: První memorandum 1992 Kdo jsme Nejsme perpetuum mobile Chybí jasný systém financování a koordinace služeb Jsme na hranici existence Protidrogové služby se společnosti vyplatí Léčba […]