Doléčovací program


Doléčovací program Advaita (DP)

Odkaz na informace o volných místech.

 

Odkaz na stránku Ke stažení, kde najdete formulář žádosti o přijetí do doléčovacího programu.


Poslání

Doléčovací program Advaita pomáhá bývalým uživatelům návykových látek a patologickým hráčům zachovat pozitivní postoje a hodnoty, které si osvojili v průběhu předchozí léčby závislosti. Provází je obdobím využití dosažených změn v běžném životě ve společnosti, mimo chráněné prostředí, a zaměřuje se cíleně na předcházení návratu k návykovému chování a na řešení jejich sociální situace, především v oblasti zaměstnání a bydlení. Motivuje je k dalšímu osobnímu rozvoji a pomáhá jim při jejich zpětném začleňování do společnosti. Kromě ambulantního programu poskytuje i ubytování. Služba se poskytuje v Liberci.

Cílová skupina

Závislí na užívání návykových látek a patologičtí hráči, kteří prošli léčbou závislosti, abstinují nejméně tři měsíce, a kteří jsou rozhodnuti i nadále abstinovat od návykových látek či hazardního hraní.
Služby poskytované ambulantní formou jsou určeny osobám ve věku od patnácti let. Pobytové služby osobám ve věku od osmnácti let.

Cíle, cílový stav absolventa služby

Uživatelé služby:

  • Získali oporu pro další samostatný a soběstačný život.
  • Nevrátili se k užívání návykových látek nebo hraní hazardních her, případně relaps s podporou programu zastavili.
  • Našli si zaměstnání a nejsou závislí na sociálních dávkách.
  • Našli si odpovídající bydlení.
  • Naučili se hospodařit s penězi, mají dokonalý přehled o svých dluzích, komunikují se všemi věřiteli a v rámci možností dluhy splácejí.
  • Mají dokonalý přehled o všech svých případných právních kauzách a souvisejících trestech a přistupují aktivně k jejich řešení, v případě potřeby využili probační a mediační službu.
  • Zapojili se do společnosti využitím dostupných služeb a volnočasových aktivit v místě bydliště.

Zásady

Bezdrogové prostředí se strukturovaným programem a s jasnými pravidly.
Uživatelem služby může být v rámci cílové skupiny každý člověk bez ohledu na pohlaví, rasu, etnický původ, národnost, sexuální orientaci, náboženské vyznání, víru či světový názor.
Ke klientům přistupují pracovníci individuálně, v jejich zájmu a v souladu s jejich potřebami.
Služby jsou poskytovány tak, aby na klienty působily aktivně, vedly je k převzetí zodpovědnosti za sebe a své jednání, podporovaly je v nápravě jejich rodinných a dalších sociálních vazeb a napomáhaly v jejich pracovním či studijním uplatnění.

Základní informace

Adresa:
ambulantní forma služby: Centrum adiktologických služeb Advaita,  Rumunská 14/6, 460 01 Liberec 6 (Google mapy),
pobytová forma služby – podporované byty: Krejčího 1178/15, 460 06 Liberec 6 (Google mapy)
Telefon: 603 829 730
E-mail: recepce@advaitaliberec.cz
WWW stránky: www.advaitaliberec.cz
Vedoucí služby: Mgr. Michala Oravcová
Odborný ředitel: MUDr. David Adameček
Supervizor: MUDr. Aleš Fürst
Působnost: do programu přijímáme osoby z celé ČR
Provozní doba: ambulantní forma: po 13–18 hodin, út–čt 9–18 hodin, pátek 9–17 hodin; pobytová forma: nepřetržitě
Kapacita služby: Maximální okamžitá kapacita počtu uživatelů služby je 20 osob. Z toho 10 klientů zároveň využívá pobytovou formu (ambulantní forma bez ubytování: 10 osob, pobytová forma: 10 osob, 10 lůžek).
Cena služby: Ambulantní služby jsou poskytovány zdarma a pobytové za úhradu, jejíž aktuální výše je zveřejněna na webových stránkách www.advaitaliberec.cz nebo zjistitelná telefonicky na čísle 482 750 607.
Odkaz na informace o volných místech.
Odkaz na registr poskytovatelů sociálních služeb, číslo registrace sociální služby: 4142726
Formulář žádosti o zařazení do programu najdete na stránce Ke stažení.
Certifikát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky:

Prodloužení platnosti certifikátu (PDF)

Jaké jsou podmínky účasti v doléčovacím programu?

Zaslání písemné žádosti (formulář ke stažení).
Zaslání životopisu.
Věk minimálně 15 let.
Doporučení zařízení, v němž klient absolvoval léčbu.
Ukončení střednědobé či dlouhodobé léčby. V odůvodněných případech přijímáme i klienty s nedokončenou léčbou, mají-li zmíněné doporučení kolegů z předávajícího zařízení. To se netýká přijetí do programu s podporovaným ubytováním.

U podporovaného ubytování navíc požadujeme:
Věk od 18 let.
Schopnost pravidelně platit nájemné.
Osobní setkání před přijetím do programu.

Byty jsou od místa, kde probíhá ambulantní část doléčovacího programu, hodně vzdáleny. Ve srovnání s jinými doléčovacími centry jsou naše možnosti kontroly podstatně omezeny. Dáváme proto přednost lidem s úspěšně dokončenou léčbou v terapeutických komunitách. Klientům, kteří končí svoji léčbu z různých důvodů předčasně, děkujeme za pochopení a odkazujeme je na jiná doléčovací centra.

Podrobnější informace k ubytování

Podporované byty se nachází v ulici Krejčího 1178/15, Liberec 6 (blok D).
V domě je výtah.
Každý byt je určen pro 2 osoby. Jedná se o prostornou místnost s kompletně vybavenou kuchyňkou (sporák, trouba, lednice, rychlovarná konvice a mikrovlnná trouba, nádobí) a balkónem. Každý klient zde má svou postel, noční stolek s lampičkou, pracovní stůl s židlí a třídveřovou skříň.
Byt má dále samostatné WC, prostornou koupelnu s vanou a předsíň.
Po dobu pobytu zapůjčíme klientům polštář a přikrývku včetně povlečení.
Byt poskytuje okamžité zázemí, jediné, co si musí klienti přinést, jsou osobní věci, oblečení, hygienické potřeby, ručník a potraviny. Mimo úhrady za pobyt si klienti v průběhu pobytu pořizují na své náklady pouze úklidové prostředky sloužící k úklidu bytu.
K praní prádla využívají klienti pračku, která je umístěna v každém z bytů.
Podporované bydlení poskytujeme vybraným zájemcům na dobu nejvýše 6 měsíců.
Aktuální výši úhrady najdete na stránce s ceníkem služeb. Úhrada se platí zálohově, vždy na jeden následující měsíc, nejpozději do konce předchozího měsíce. Při vstupu do programu klienti musí zaplatit úhradu za zbývající počet dnů měsíce, ve kterém nastoupí, a složit vratnou kauci 3000 Kč. 

Odkaz na starší příspěvek o podporovaném ubytování.

Dotazník spokojenosti