Denní­ archí­v: 3. 11. 2013


Průběžná zpráva o financování

Letos nebylo vůbec jednoduché naplnit rozpočty našich programů potřebnými zdroji. Až do konce léta jsme hospodařili v rozpočtovém provizoriu. Potýkali jsme se s nedostatkem prostředků k zajištění základního provozu ambulantního poradenství i doléčovacího programu. Teprve druhá vlna dofinancování z Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) a z Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky (RVKPP) nám přinesla potřebné finance. […]