O nás


Posláním zapsaného ústavu ADVAITA je pomáhat lidem ohroženým rizikovým a závislostním chováním uskutečnit změny, které jim umožní žít zdravější a soběstačný život bez sociálního vyloučení.

Naším cílem je, aby se uživatelé našich služeb zapojili do společnosti přiměřeně ke svému věku a ke svým možnostem.

V naší vizi jsme stabilním poskytovatelem kvalitních a potřebných služeb v oblasti prevence a léčby závislosti a prevence rizikového chování. Jsme součástí dostupné, koordinované a odpovídajícím způsobem financované sítě zařízení v Libereckém kraji a celé České republice.

Vycházíme z následujících hodnot: zdraví, osobní rozvoj, lidská důstojnost, sebeúcta, právo na sebeurčení, respekt k jedinečnosti, solidarita, úcta k životu.

Za účelem naplnění našeho poslání provozujeme tři sociální služby a centrum prevence rizikového chování:
primární prevence,
ambulantní poradenství,
terapeutická komunita,
doléčovací program.

Na našem webu najdete požadovanou informaci přes horní menu, rychle se zorientujete přes mapu stránek nebo můžete využít pole pro vyhledání konkrétního pojmu. 

Základní údaje:
IČ: 65635591
Statutární zástupce: Mgr. Olga Merglová, ředitelka ADVAITA, z. ú.
Číslo účtu vedeného u Komerční banky, a. s.: 19-8969480227/0100


Stránky pod stránkou O nás: