O nás


Posláním zapsaného ústavu ADVAITA je pomáhat lidem ohroženým škodlivými návyky a závislostí uskutečnit změny, které jim umožní žít zdravější a soběstačný život bez sociálního vyloučení.

Naším cílem je, aby se klienti zapojili do společnosti přiměřeně ke svému věku a ke svým možnostem.

Podílíme se na snižování poptávky po drogách jako na jedné ze tří základních strategií moderní protidrogové politiky.

Naší vizí je všeobecně dostupná a odpovídajícím způsobem financovaná síť zařízení, která na Liberecku a v celém Libereckém kraji poskytují potřebné a kvalitní služby lidem s problémovými návyky a jejich blízkým. Naše programy pak vidíme v této síti jako její stabilní a využívanou součást.

Vycházíme z následujících hodnot: zdraví, osobní růst, lidská důstojnost, sebeúcta, právo na sebeurčení, respekt k jedinečnosti, solidarita, úcta k životu.

Za účelem naplnění našeho poslání provozujeme dvě zařízení a v nich čtyři programy. Jsou to:
primární prevence,
ambulantní poradenství,
terapeutická komunita,
doléčovací program.

Na našem webu najdete požadovanou informaci přes horní menu, rychle se zorientujete přes mapu stránek nebo můžete využít pole pro vyhledání konkrétního pojmu. 

Základní údaje:
IČ: 65635591
Statutární zástupce: Mgr. Olga Merglová, ředitelka ADVAITA, z. ú.
Číslo účtu vedeného u Komerční banky, a. s.: 19-8969480227/0100


Stránky pod stránkou O nás: