Nabídka zaměstnání v terapeutické komunitě


V současné době nehledáme do Terapeutické komunity ADVAITA terapeuta. Hledáme pracovního terapeuta, viz blíže v samostatném příspěvku

Výčet znalostí, dovedností a postojů člověka vhodného na místo terapeuta.

Podtržené je požadované, ostatní žádoucí. Nenechte se odradit, nesplňujete-li všechna kritéria 🙂

Znalosti

 • minimálně vyšší odborné vzdělání, VŠ (Bc., Mgr., Dr.) – sociální práce, adiktologie, psychologie, případně jiné
 • praxe 5 let v pomáhajících profesích a zkušenost s prací v terapeutické komunitě nebo s drogově závislými nebo aspoň s prací s lidmi
 • sebezkušenostní výcvik (dokončený, započatý)
 • další kurzy a výcviky
 • zájem o další vzdělávání

Dovednosti

 • řidičský průkaz
 • základy práce na PC, ovládání textového editoru, dovednost psát rychle na počítači, psaní všemi deseti
 • schopnost komunikace; empatie, kongruence, akceptace
 • přiměřené reakce na nečekané situace, přizpůsobivost
 • schopnost udržet si autoritu, respekt
 • schopnost týmové práce, respekt k týmovým rozhodnutím
 • ochota předávat své znalosti a schopnosti
 • základní orientace v sociální a pedagogické problematice a v psychiatrických termínech
 • přiměřená fyzická zdatnost
 • dobrý vztah k manuální práci – zručnost
 • „praktičnost“ – všeobecné znalosti chodu domácnosti, o životě…
 • povědomí o vedení dokumentace
 • povědomí o vedení případu (individuální garanství)
 • schopnost vedení skupin, individuálních rozhovorů, vzdělávacích programů pro klienty
 • umění pohybovat se v konfliktu
 • první pomoc
 • schopnost samostatně pracovat a rozhodovat se

Postoje, vlastnosti

 • být pozitivním vzorem svým životním stylem
 • emocionální stabilita, (selektivní) autenticita, otevřenost
 • trpělivost, laskavost, důslednost, pevnost, pečlivost
 • smysl pro humor
 • trestní bezúhonnost (dokládá se výpisem z trestního rejstříku)
 • vyjasněná životní (osobní) filozofie
 • jasný postoj k návykovým látkám (včetně alkoholu)
 • abstinence od nelegálních drog (včetně marihuany), nekuřáctví
 • schopnost dodržet hranice terapeut-klient při současné schopnosti navazovat s klienty reálné vztahy
 • dodržování mlčenlivosti
 • respektování jedinečnosti klienta
 • pozitivní postoj (a souhlasný) k etickému kodexu
 • schopnost přijímat kritiku a ochota poučit se z ní
 • akceptování rozdílnosti názorů
 • schopnost sebereflexe