Často kladené otázky – doléčovací program


Často kladené otázky – doléčovací program

Jak dlouhou dobu před požadovaným termínem nástupu do doléčování s bydlením mám žádat?

Podporované bydlení poskytujeme našim klientům na dobu šesti měsíců, proto nemůžeme vždy zajistit volné místo v požadovaném termínu. Ideální je telefonicky (e-mailem) se informovat o termínu volného místa. V případě, že plánovaný termín uvolnění místa na bytě vyhovuje i zájemci o doléčování s bydlením, měl by co nejrychleji poslat životopis, žádost a doporučení odborníka. Následně společně domluvíme termín předvstupního rozhovoru, kde se dohodneme o možnostech nástupu.

Ideální je řešit nástup na doléčování asi 4 měsíce před uskutečněním nástupu. Nebudeme-li mít volné místo my, klient má stále čas oslovit jiná zařízení. Minimální doba pro vzájemné vyjednávání je měsíc.

 

Musím zaslat i doporučení svého terapeuta?

Ano. Bez doporučení odborníka není žádost o Doléčovací program kompletní.

Když pošlu vše, co požadujete a budete mít volné místo pro ubytování v požadovaném termínu, řeknete mi hned, zda mě přijmete?

Ne. Konečné rozhodnutí, zda vás přijmeme do doléčování s bydlením, učiníme až na základě tzv. předvstupního rozhovoru, který proběhne před možným nástupem do programu.

Jak rychle od vás dostanu odpověď na svou žádost?

Informaci, že jsme vaši žádost dostali, zasíláme zpět obratem. Ideální je, uvedete-li do žádosti e-mailovou adresu. Později vám zašleme informaci, zda ve vámi požadovaném termínu máme plánované volné místo pro příjem na podporované byty v rámci Doléčovacího programu. Splňujete-li podmínky pro přijetí do programu, domlouváme se na termínu předvstupního rozhovoru. V případě, že žádáte o Doléčovací program bez možnosti bydlení, domlouváme se na termínu první návštěvy, opět za předpokladu, že splňujete podmínky pro přijetí do programu.

Máte-li dojem, že nejsme dost rychlí v odpovědi na vaši žádost, můžete nás telefonicky kontaktovat a informovat se přímo, kdy dostanete odpověď.

Když jsem v léčebně, komunitě, která sídlí od Liberce daleko (př. na Moravě), přesto musím absolvovat předvstupní rozhovor?

Ne. Rozhovor může proběhnout telefonicky.

Hledám doléčování s možností chráněného bydlení. Napsali jste mi, že v termínu, kdy končím léčebnu (komunitu), nemáte volné místo na bytech. Znamená to, že už nemá smysl se ptát?

Má. Může se stát, že místo na bytech se uvolní neplánovaně (př. relaps klienta, náhlé stěhování apod.). Z toho důvodu doporučujeme, abyste se opakovaně připomínal, že máte o naši službu stále zájem.

POZOR: Naše byty jsou mimo centrum adiktologických služeb, kde probíhají aktivity doléčovacího programu. Nacházejí se v jiné části Liberce. To znamená, že podpora a kontrola klientů je nižší než v rámci běžného chráněného bydlení. Z tohoto důvodu dáváme přednost lidem, kteří nevyžadují intenzivní péči chráněného bydlení.

Cítíte-li sami, že stále potřebujete větší podporu či kontrolu i v místě ubytování, vyberte si raději jiný doléčovák.