Primární prevence


Název: Program primární prevence

Vedoucí programu: Mgr. Barbora Mrázová

Odborná garantka: Mgr. Jitka Kolářová

Adresa: Centrum ambulantních služeb Advaita, Rumunská 14/6, 460 01 Liberec

E-mail: primarniprevence@advaitaliberec.cz

WWW: advaitaliberec.cz

Otevírací doba: středa, pátek 8-15 hodin. Konzultace probíhají po předchozí domluvě.

Objednávky programů: V případě zájmu o realizaci programu primární prevence, vyplňte prosím objednávkový formulář (ke stažení Word, PDF), který dále e-mailem (primarniprevence@advaitaliberec.cz) zašlete vedoucí programu primární prevence Mgr. Barboře Mrázové.
Dále vás kontaktujeme pro doplnění informací, domluvu konkrétního data konání programu a uzavření smlouvy. Postup naleznete v dokumentu Informace pro zájemce, viz níže.
V případě jakéhokoli dotazu je možné obrátit se na nás na telefonním čísle: 732315970.
Volné termíny najdete v kalendáři na samostatné stránce.

Dostupnost a spojení: centrum se nachází ve středu města Liberce. Od terminálu MHD (Fügnerova ulice) cca 5 min pěší chůze podél tramvajových kolejí směr Lidové Sady, mezi palácem Syner a křižovatkou na Šaldově náměstí.

Poslání primární prevence

Posláním PPP je prostřednictvím všeobecné primární prevence je předcházet rizikovému chování a posilovat pozitivní vzorce chování, postoje a hodnoty, zdravý způsob života a otevřenou komunikaci. Prostřednictvím selektivní a indikované prevence eliminovat vznik, projevy a další rozvoj rizikového chování u ohrožených jedinců. Programy jsou poskytovány v Libereckém kraji dětem, mládeži a dospělé populaci. Programy jsou účastníkům dostupné bez ohledu na pohlaví, věk a rasu klienta, jeho politické přesvědčení, náboženství, právní či společenské postavení, psychický či fyzický stav a socioekonomické možnosti.

Program primární prevence rozvíjíme na základě aktuálních trendů v prevenci a kontrolujeme jeho kvalitu. Jeho přínos je také v tom, že může odkázat na návazné služby v rámci jedné organizace. V případě zjištění rizikového chování v rámci programu všeobecné primární prevence, nabízíme i programy selektivní a indikované prevence. Jako návaznou službu můžeme našim klientům zprostředkovat také služby Programu ambulantního poradenství Centra ambulantních služeb ADVAITA. V případě potřeby nabízíme klientovi v rámci jednoho zařízení jak služby primární, tak sekundární prevence, včetně rodinné terapie, což mu umožňuje řešit problém v širším kontextu.

Cílová skupina

Programy školské primární prevence rizikového chování jsou poskytovány žákům 2. stupně základních a studentům středních škol v Libereckém kraji. Preventivní programy jsou určeny také dospělé populaci se zvýšeným rizikem vzniku rizikového chování. Součástí služeb je poradenství a poskytování intervence poradenským a sociálním pracovníkům, rodičům a pedagogům.

Lektoři programu primární prevence pracují v souladu s etickými zásadami své profese, řídí se Etickým kodexem programu primární prevence Advaita, k nahlédnutí zde.

Při provádění programů primární prevence dbáme na dodržování práv klientů.

Certifikace

Jsme držiteli certifikačních osvědčení kvality programů primární prevence:

Certifikát č. 02/18/1/CE pro program školské všeobecné primární prevence (platnost do 27. 04. 2019)

Certifikát č. 02/18/2/CE pro program školské indikované primární prevence (platnost do 27. 04. 2019).

Více o naší certifikaci na webu NÚV.

 

Potřebuješ pomoci? Nevíš, kam se obrátit o radu? Seznam kontaktů najdeš tady.

 

Další podrobnosti:

Leták primární prevence (PDF)

Informace pro zájemce o program všeobecné primární prevence rizikového chování

Informace pro zájemce o program selektivní primární prevence rizikového chování

Informace pro zájemce o program indikované primární prevence rizikového chování

***

***

Nabízíme také vzdělávání pro firmy a zaměstnavatele, včetně vzdělávání pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách.

 

 

Napsat komentář

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.