Roubenka na Padouchově 2023


Terapeutická komunita ADVAITA dlouhodobě spolupracuje s ekologickou organizací Čmelák se sídlem v Liberci. Spolek se věnuje přírodnímu přístupu k životu a ochranářské činnosti podpory původní biodiverzity. Spolupráce TK zahrnuje náhled do života bez moderních technologií. Cílem je pobyt v přírodě, rehabilitaci pracovních návyků a resocializaci pro osoby potýkající se se závislostí. Zaměření činností je různorodé.

Ročník 2023 měl za cíl splnění činností prací spojených s předúpravou, následným nátěrem oken a špalet, úpravou okolní zeleně, sekání volných zelených ploch a hrabání, řezání a štípaní dřeva, dále činnosti nutné pro běžný chod spojený s pobytem na chatě č. 9 na Padouchově. Pobyt byl pětidenní a na dohled a průběh akce měl na starosti postupně obměněný tým tří terapeutů.

Chata je umístěna ve srázu ještědského hřebene, kam je omezená dostupnost běžným osobním automobilem, proto prvním úkolem po příjezdu bylo vše potřebné vybavení postupně na vícekrát přemístit chůzí do náročného stoupání. Zástupce ekologického sdružení komunitě předal křovinořezy a nářadí nutné k provedení prací. Druhým úkolem prvního dne bylo zahájení štípání a skládka dřeva v okolí chaty, sekání a hrabání travnatého porostu. Večer byl tradičně zakončen u společného setkání u ohně a rozloučením.

Náplní následujících dvou dnů bylo rozšíření postupu prací do lesních ploch, kde se řezalo motorovou pilou. Vzhledem k prudkému srázu byla nutná následná opatrná manipulace objemnějších kusů dřevin směrem k chatě, kde probíhala už zmíněná finální úprava. Objem prací se tedy vměstnal do náplně tří dnů. Nasazení a kvalita byla na velmi vysoké úrovni splňující všechny kritéria náplně pracovní terapie. Zbývající dva dny byly vyhrazeny výletům v okolí Ještědu a přilehlého hřebenu. Zde bylo možno vnímat panoramata a pestrost místní rozmanité krajiny Liberecka a okolí.

Pobyt byl náročný jak na psychickou tak fyzickou zátěž, ale důležitým faktorem bylo vzájemné porozumění sobě a druhému, přizpůsobení a vzdání se pro dnešní dobu určitého komfortu a to jako celek v sounáležitosti a ohleduplnosti k přírodě.

Klient TK