Syndrom závislosti – čím se zabýváme


Zneužívání alkoholu a drog se společně s kouřením cigaret podílí každoročně na úmrtí milionů lidí po celém světě.

Následky užívání návykových látek jsou obrovské, různorodé a ovlivňují lidi každého věku. Nenarozené děti vystavené působení legálních i nelegálních drog v děloze matky se mohou narodit předčasně, s nízkou porodní váhou nebo dokonce s vrozenými vývojovými vadami. Ve svém životě pak mohou mít poruchy intelektu i chování. Dospívající, kteří užívají drogy, mají obvykle problémy s chováním, s prospěchem a se školní docházkou. Jsou více ohroženi neplánovaným těhotenstvím, násilím a infekčními nemocemi. Dospělí, kteří zneužívají drogy, mají problémy s myšlením, s pamětí a s pozorností. Trpí jejich pracovní výkonnost i osobní vztahy. Užívání drog u rodičů často znamená chaotickou domácnost naplněnou stresem a nese s sebou zanedbávání dětí. Tyto rodinné podmínky mohou vést k užívání drog v dalších generacích.

Co je drogová závislost?

Závislost se definuje jako chronické, recidivující onemocnění mozku, které se projevuje nutkavou touhou po drogách a jejich užíváním, bez ohledu na škodlivé následky, které toto užívání způsobuje. Je považována za nemoc mozku, protože drogy mění mozek – mění jeho strukturu i fungování. Změny v mozku mohou být dlouhodobé a mohou vést k typickým změnám chování. Závislost je podobná jiným chronickým nemocem, jako jsou např. srdeční choroby. Choroby srdce ovlivňují fungování srdečního svalu. Podobně závislost jako onemocnění mozku narušuje zdravé fungování mozku a má vážné škodlivé následky. Obě nemoci mají společné také to, že jim lze předcházet a lze je léčit. Necháme-li je bez léčby, postupně se zhoršují a mohou trvat celý život a mohou přivodit předčasnou smrt.

Definice závislosti v angličtině na webu Americké asociace pro medicínu závislosti

 

Proč lidé užívají drogy?

Lidé začínají brát drogy z různých důvodů. Může to být s cílem dosáhnout příjemných pocitů i s cílem potlačit pocity nepříjemné. Může to být proto, aby zvýšili svoji tělesnou či myšlenkovou výkonnost, může to být ze zvědavosti nebo prostě z toho důvodu, že ostatní taky berou. Po určité době užívání se ale příjemné pocity dostavují čím dál méně a na stále kratší dobu. Je pak úspěchem, když se lidé po užití drogy cítí aspoň na chvíli normálně. O nějakém výkonu nemůže být ani řeč. Zbylo jen to, že ostatní taky berou. Berou vlastně všichni okolo, protože lidi užívající drogy o vztahy s jinými lidmi zpravidla přicházejí.

Preventivně či léčebně se dá zasáhnout v kterékoli fázi rozvoje syndromu závislosti. Rozhodně není třeba čekat na to, až lidi takzvaně dopadnou na dno. Zasáhneme-li včas, závislost se nemusí vůbec rozvinout. Neotálíme-li s léčbou již rozvinuté závislosti, můžeme dosáhnout výrazného zlepšení a uzdravení. Při dodržování abstinence se pak řada změn v mozku může upravit.

V textu bylo použito zdroje: Drugs, Brains, and Behavior – The Science of Addiction [online]. NIDA, 2007. Dostupné v angličtině na http://www.drugabuse.gov/scienceofaddiction/

MUDr. David Adameček, odborný ředitel ADVAITA, z. ú.

Napsat komentář