Zpráva o činnosti služeb v roce 2023


Informace ze závěrečných zpráv o našich službách a projektech v předchozím roce souhrnně zpracováváme do podrobné zprávy pro Liberecký kraj a některé jeho vybrané obce. Celou zprávu za rok 2023 zveřejňujeme v PDF a z jejího závěru citujeme: 

Během roku 2023 probíhalo poskytování všech našich služeb souvisle a bez komplikací. Z meziročního srovnání je zřejmé, že služby fungují stabilně.

V ambulantních poradnách došlo k nárůstu počtu klientů i času věnovaného klientům. Odpovídá to trvale vysokému zájmu o tyto služby. Klientela se dále proměňuje ve prospěch uživatelů alkoholu oproti uživatelům tzv. nelegálních drog. Efektivnějšímu využití personální kapacity bohužel stále brání vysoké množství tzv. promarněných konzultací, z nichž se klienti neomluví v dostatečném předstihu tak, aby bylo možné nabídnout uvolněný čas jiným. Procento těchto nevyužitých termínů se sice podařilo snížit, ale ne tak, jak bychom si představovali.

Terapeutická komunitadoléčovací program vykazují podobné výsledky jako v předchozích letech. Díky vyššímu počtu lůžek v pobytové části doléčovacího programu a systematické práci s pořadníkem se podařilo naplnit lůžkovou kapacitu doléčovacího programu nad 80 %.

K mírnému poklesu počtu aktivit došlo v centru primární prevence, kde to ovšem odpovídá našim personálním možnostem.

V terapeutické komunitě jsme dál rozvíjeli přípravu na pracovní uplatnění klientů díky spolupráci s potravinovounábytkovou bankou Libereckého kraje. Klienti buď ve skupině nebo jako jednotlivci pomáhali zajišťovat činnosti obou bank. Začleňovali se v nich do pracovních kolektivů a měli možnost si vyzkoušet práci v osmihodinové směně, samostatné plnění zadaných úkolů, ale třeba i jen cestu z komunity na pracoviště a zpět. Měli tak i možnost svou prací pomoci lidem, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci.

Ceníme si spolupráce s dalšími organizacemi a úřady v Libereckém kraji.

K zajištění provozu našich služeb jsme využívali finančních zdrojů státu z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a z Úřadu vlády ČR, Libereckého kraje a významné finanční spoluúčasti obcí Libereckého kraje, zejména statutárních měst LiberecJablonec nad Nisou a města Česká LípaTurnov. Na služby přispívá téměř celý Mikroregion Frýdlantsko. Všem poskytovatelům finančních prostředků děkujeme.

Naše programy jsou certifikované Radou vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí. Programy primární prevence jsou certifikované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Certifikáty vypovídají o pro­kázání odborné způsobilosti našich služeb.

Daří se nám služby poskytovat v souladu s cíli a posláním naší organizace. V posledních letech by to nebylo možné bez významné podpory samospráv. Jejich finančních příspěvků si velice vážíme.

Velký dík patří odbornému personálu našich služeb i všem, kdo přispívají k zajištění chodu organizace. 

Podrobně si můžete o jednotlivých službách přečíst ve Zprávě o činnosti programů Advaita, z. ú., v roce 2023 (PDF)