Jak se objednat ke konzultaci do ambulantního poradenství


AKTUÁLNĚ:

Do programu ambulantního poradenství přijímáme klienty na základě vstupního rozhovoru. Intenzita následné spolupráce je různá, vychází z potřeb klientů a řídí se vzájemnou domluvou. Poskytujeme jednorázové konzultace i strukturované individuální poradenství. V každém případě je třeba předem se objednat. Do poraden v Liberci, České Lípě, Frýdlantu, Jablonci nad Nisou, Semilech nebo Turnově se objednávejte na telefonním čísle konkrétní poradny. Kontakty najdete na samostatné stránce.

Čekací doba od objednání do první konzultace je v jednotlivých poradnách rozdílná. V poradně v Liberci se v současnosti pohybuje do 14 dnů. V poradně ve Frýdlantu nabídneme první termín konzultace i do týdne, naopak v poradně v České Lípě se čekací doba pohybuje kolem měsíce.

Zjistíte-li, že se na domluvenou schůzku nemůžete dostavit, dejte nám co nejdříve vědět, abychom mohli termín nabídnout ostatním.

Klientům ve strukturovaném individuálním poradenství nabízíme účast na podpůrné skupině a skupině pro patologické hráče v liberecké poradně. Skupiny se konají vždy v úterý od 16.30 hodin. Skupina pro patologické hráče v sudé úterý a podpůrná skupina v liché úterý.

V poradně v Liberci dále nabízíme každé první pondělí v měsíci skupinu pro blízké uživatelů návykových látek a lidí s jinými závislostními problémy. V případě zájmu účastnit se této skupiny volejte 732 315 970 (Mgr. Barbora Mrázová).