Jak se objednat ke konzultaci do ambulantního poradenství


Informace na této stránce se týkají dospělých klientů. O službách pro děti a mladistvé se dozvíte více na samostatné stránce.

K první konzultaci je nezbytné se objednat. To je možné provést telefonicky nebo e-mailem v jedné z našich poraden (v Liberci, České Lípě, Jablonci nad Nisou, Frýdlantu, Semilech, Turnově).
Přijít mohou i sami příbuzní a jiní blízcí uživatelů návykových látek či hráčů, přítomnost samotného uživatele při konzultaci není podmínkou.
Objednací lhůta může činit i několik týdnů, ale většinou nepřesahuje jeden měsíc.

Zjistíte-li, že se na domluvenou schůzku nemůžete dostavit, dejte nám prosím co nejdříve vědět, abychom mohli termín nabídnout ostatním.

 

Co můžete očekávat při návštěvě?

V úvodu vám pomůžeme více se zorientovat ve vaší situaci a zvolit konkrétní kroky pro řešení Vašeho problému, a to na základě zhodnocení stavu a Vaší spolupráce.

Službu můžete využít jednorázově, krátkodobě nebo můžete docházet do programu dlouhodobě. Jednorázovou a krátkodobou podporu využívají nejčastěji ti, kteří řeší nástup do pobytové léčby, chtějí se zaměřit na řešení aktuálních problémů, nebo rodiče a partneři uživatelů, kteří potřebují podporu a lépe se zorientovat ve svých možnostech.

Dlouhodobě službu využívají ti, kteří se chtějí zaměřit hlouběji na změny ve svém životě. Tito lidé mohou využít nejen individuální konzultace, ale i další aktivity jako jsou podpůrné skupiny, skupiny pro patologické hráče, lekce mindfulness a další. Skupiny se konají vždy v úterý od 16.30 hodin. Skupina pro patologické hráče v sudé úterý a podpůrná skupina v liché úterý. Mindfulness meditace učíme skupinově. Termíny kurzu mindfulness meditací se vyhlašují aktuálně.

Účast v programu je možná i anonymně.

V případě potřeby vám také pomůžeme zajistit další návazné služby.

Jak vypadá spolupráce?

Program je poskytován ambulantně – klienti služby přicházejí na předem domluvené aktivity. To znamená, že nemusí opouštět své zázemí, a přesto mohou řešit svůj problém. Základem spolupráce jsou individuální rozhovory. V průběhu rozhovorů společně pracujeme na plnění zakázky klientů.

Společně se domlouváme, a jak dlouho budeme na zakázce spolupracovat a kdo všechno se do spolupráce zapojí. Může to být partner, rodiče, další organizace. 

Další možnosti služby jsou: sociální práce v úzkém slova smyslu (kontakt se specialistou zaměřeným na řešení dluhů, pomoc při vyřizování sociálních dávek apod.), krizová intervence.

Nejsme zdravotnické zařízení. Nástup do pobytové léčby, včetně detoxu, pomáháme zprostředkovat, detox neposkytujeme.

Svou účast v programu můžete ukončit kdykoliv. Na řádném ukončení účasti v programu se domlouvejte s pracovníkem služby, zpravidla v případě naplnění Vaší zakázky.

 

Klientům ve strukturovaném individuálním poradenství nabízíme účast na podpůrné skupině a skupině pro patologické hráče v liberecké poradně. Skupiny se konají vždy v úterý od 16.30 hodin, střídají se po týdnu. 

V poradně v Liberci dále nabízíme každé první pondělí v měsíci skupinu pro blízké uživatelů návykových látek a lidí s jinými závislostními problémy. V případě zájmu účastnit se této skupiny volejte 732 315 970 (Mgr. Barbora Mrázová).