Volná místa v ambulantním poradenství


AKTUÁLNĚ (září 2022):

Do programu ambulantního poradenství přijímáme klienty na základě vstupního rozhovoru. Intenzita následné spolupráce je různá, vychází z potřeb klientů a řídí se vzájemnou domluvou. Poskytujeme jednorázové konzultace i strukturované individuální poradenství. V každém případě je třeba předem se objednat na telefonním čísle 603829730, 482750607, případně e-mailem. Čekací doba od objednání do první konzultace se v současnosti pohybuje mezi dvěma až čtyřmi týdny. Zjistíte-li, že se na domluvenou schůzku nemůžete dostavit, dejte nám co nejdříve vědět, abychom mohli termín nabídnout ostatním.  

V případě strukturovaného individuálního poradenství také nabízíme účast na podpůrné skupině a skupině pro patologické hráče. Skupiny se konají vždy v úterý od 16.30 hodin. Skupina pro patologické hráče v sudé úterý a podpůrná skupina v liché úterý.

Vždy první pondělí v měsíci nabízíme skupinu pro blízké uživatelů návykových látek a lidí s jinými závislostními problémy. V případě zájmu účastnit se této skupiny volejte 732 315 970 (Mgr. Barbora Mrázová).