Často kladené otázky – ambulantní poradenství


Často kladené otázky – program ambulantního poradenství

Jak se k vám dostanu na první konzultaci?

Doporučený postup a související informace najdete na této stránce

Může mi něco, někdo, pomoci ještě před první konzultací?

V období, než se k nám dostanete na první konzultaci a budete moci vše probrat osobně, můžete využít Národní linku pro odvykání: https://chciodvykat.cz/, telefon 800 350 000. V případě, že se aktuálně cítíte být v krizi, můžete zatelefonovat na libereckou Linku důvěry (telefon: 485 177 177 nebo 606 450 044, e-mail: pomoc@linka-duvery.cz).

Zajistíte mi nástup na detox nebo do léčebny?

Poradíme a podpoříme Vás v kontaktování zdravotnických zařízení, která detox a pobytovou léčbu závislostí nabízí. Naše služba není zdravotnické zařízení, tedy detox ani pobytovou léčbu neposkytujeme.

Zdravotnické zařízení, kde detox a pobytovou léčbu nabízí, kontaktujete pak vy, a to nejlépe telefonicky. Každý detox i léčebna mají trochu jiné podmínky k nástupu. Napíšeme Vám doporučení k nástupu a do termínu nástupu můžete docházet na poradenství.

Neumíme ovlivnit volnou kapacitu zdravotnických zařízení, kde detox a pobytovou léčbu nabízí, ale máme přehled o délce čekacích dob.

Moje dcera, syn, manžel, přítelkyně… má problém s užíváním návykové látky. Mohu se přijít poradit, co mám dělat?

Ano. Abychom se mohli věnovat tomuto problému, je nutné si domluvit termín konzultace, nejlépe telefonicky. Přijít můžete i bez rodinného příslušníka, který má závislostní problém. V rámci konzultace probereme možnosti řešení vaší náročné situace. Když osoba se závislostním problémem nechce situaci řešit, je důležité, abyste vy mysleli na vlastní psychohygienu.

Mohu přijít na první konzultaci společně s přítelem/přítelkyní nebo rodinným příslušníkem?

Váš blízký možná dokonce ocení vaši podporu v podobě doprovodu. Samozřejmě je nutné, aby se společnou konzultací souhlasil. V rámci služby se můžeme domluvit i na rodinných konzultacích. 

Mám nařízenou ochrannou léčbu, půjde to u vás?

Ne, ochranné léčení podle trestního zákoníku zajišťují pouze zdravotnická zařízení. Klienti do naší služby docházejí dobrovolně. Po vzájemné domluvě u nás mohou absolvovat nařízenou ambulantní léčbu, která není ochranným léčením. Prostředníkem zde často bývá probační a mediační služba.

Budete mě testovat na drogy?

V rámci ambulantního poradenství neposkytujeme pravidelné testování. Testování nabízí K-centrum v Liberci organizace Most k naději.

Musím přijít zcela střízlivý?

Abychom mohli společně hovořit o vašich starostech, udělat některé závěry, stanovit opatření apod., tak musíte být ve stavu, kdy vnímáte a můžete souvisle komunikovat. Není však nezbytné, abyste byl*a zcela bez vlivu návykové látky. 

Musím psát nějakou žádost o přijetí do programu?

Nemusíte. Žádost o přijetí do Programu ambulantního poradenství můžeme sepsat až na půdě centra. Chcete-li však žádost o službu Program ambulantního poradenství, vyplnit doma před plánovanou první schůzkou, lze ji stáhnout na webových stránkách organizace.

Myslím, že nejsem závislý, ale prohrál jsem už dost peněz v sázkách. Umíte mi pomoc zastavit ten kolotoč?

Do ambulantního poradenství můžete docházet i v případě, že dosud nemáte vypěstovanou závislost, ale chcete své chování změnit, nastartovat aspoň některé prvky zdravého životního stylu.

V rámci služby konzultujeme s osobami, které řeší závislostní chování na látce (alkohol, marihuana a další), ale i závislostní chování bez látky – př. sportovní sázení, hraní automatů, příliš času na sociálních sítích apod. 

Často kladené otázky – adiktologické služby pro děti a mladistvé

Je potřeba souhlas obou rodičů (zákonných zástupců) k tomu, aby dítě docházelo na konzultace?

Ano, ale není nutná přítomnost obou zákonných zástupců na začátku spolupráce u nás. Ve smlouvě o poskytování služby podepisujete, že budete druhého zákonného zástupce informovat o poskytování služeb ambulantního poradenství. 

Je možné využít i kratší konzultaci než 50 min? Mám obavy, že mé dítě neudrží tak dlouho pozornost.

 Ano, konzultace lze upravit časově tak, aby to vyhovovalo pozornosti dítěte. 

Mé dítě odmítá přijít na konzultaci, protože on/ona problém prý nemá. Jak ho mám donutit? 

Na konzultaci můžete přijít i sám/sama, bez dítěte. Budeme spolu mluvit o tom, jak dítě můžete ke konzultacím motivovat. Často se třeba jen bojí, že budou muset poslouchat další autoritu v jejich životě.

Můžu Vám zavolat či napsat, když s Vámi budu chtít mluvit, aby dítě neslyšelo, o čem se chci bavit? Mám dojem, že na konzultaci se s Vámi chová úplně jinak, než doma. Prostě si na Vás tolik nedovolí. 

Pokud to Vaše rodinná situace dovoluje, upřednostňujeme takovou komunikaci mezi námi, Vámi a dítětem, aby Vaše dítě vědělo, o čem se bavíme. Ukazuje se, že se náročná situace s dítětem lépe upravuje, když může dítě reagovat na Vaše obavy či připomínky.

Donutíte ho/jí přestat koukat pořád do telefonu?

Je zjevné, že nátlak není vhodný nástroj pro změnu. Mnohdy je však účinné, když nastavíte taková pravidla, která je dítě schopno dodržet. Praxe ukazuje, že je účinné změnit společný způsob komunikace. Pomůžeme Vám s tím, jak na to. 

Budete informovat kurátora pro mládež, nebo OSPOD, že jsme k Vám začali docházet a co se na sezeních řeší?

Ne, nebudeme, pokud nebude vzájemná dohoda všech stran, že vzájemné předávání informací je přínosné pro situaci, kterou rodina či dítě řeší. Povinnost informovat OSPOD, Oddělení sociálně právní ochrany dětí, máme pouze v případě, že existuje důvodné podezření na týrání dítěte, zneužití dítěte, případně na zanedbávání péče.

Je péče časově omezená, pokud se zlepšení nedostavuje nebo dostavuje příliš pomalu?

Program ambulantního poradenství je nastaven na dobu 3 až 12 měsíců, ale tuto dobu lze upravit, resp. prodloužit, pokud je to v zájmu rodiny.

Jaké jsou intervaly mezi jednotlivými sezeními?

Praxe je taková, že na začátku spolupráce bývá interval mezi jednotlivými sezeními 1x týdně, pokud je to možné na straně rodiny i na straně pracovníka ambulance, postupem času, pokud se situace lepší se interval mezi sezeními prodlužuje, zpravidla na 1x za 14 dní, nebo i 1x za měsíc.

Může dítě nebo mladistvý chodit do programu bez rodičů?

Pokud je dítěti pod 15 let, je pro nás nezbytná účast zákonných zástupců, nebo alespoň jednoho z nich, minimálně na úvodním setkání. Pokud je klientem mladistvý ve věku mezi 15. a 18. rokem, je možné, aby přišel na konzultaci sám.