Často kladené otázky – ambulantní poradenství


Často kladené otázky – program ambulantního poradenství

Zajistíte mi detox?

Nejsme zdravotnické zařízení, tedy detox neposkytujeme, ale jsme schopni jej domluvit. Klient musí splňovat podmínky vybraného detoxu pro nástup.

Moje dcera, syn… je závislý. Mohu se přijít poradit, co mám dělat já sám (sama), bez onoho rodinného příslušníka?

Ano. Nejlépe po předchozí telefonické domluvě.

Mé nezletilé dítě užívá pervitin, mohu se na vás obrátit pro pomoc? Uděláte s tím něco?

Můžete se na nás obrátit pro radu, jak se máte chovat, co můžete podniknout. Možnosti jsou často individuální – od předběžného opatření na dítě, kdy může být hospitalizováno, nebo dobrovolnou léčbu až po podporu při stanovení domácích pravidel v rodině.  Problém závislosti musíte být ochotni řešit celá rodina. Sezení s mladými lidmi probíhá nejčastěji současně s rodiči.

Mám nařízenou ochrannou léčbu, půjde to u vás?

Ne, ochranné léčby nezajišťujeme, ale klienti k nám mohou do programu docházet dobrovolně.

Jak často mě budete testovat?

V Programu ambulantního poradenství neposkytujeme testy. Musíte si testy koupit, přinést do centra a my vás následně můžeme testovat.

Mohu přijít pod vlivem alkoholu či drog?

Ne. Abychom mohli společně hovořit o vašich starostech, udělat některé závěry, stanovit opatření apod., tak musíte být ve stavu, kdy vnímáte a jste schopen komunikace.

Musím psát nějakou žádost o přijetí do programu?

Nemusíte. Žádost o přijetí do Programu ambulantního poradenství můžeme sepsat až na půdě centra. Chcete-li však žádost o službu Program ambulantního poradenství, vyplnit doma před plánovanou první schůzkou, lze ji stáhnout na webových stránkách organizace.

Co mám dělat s partnerem – gamblerem?

Je-li to možné, co nejdříve přijít společně na konzultaci. Nemůžete-li přijít společně, můžete se objednat pouze vy a své otázky, nejistoty vyslovit. Následně společně s pracovníkem centra hledat odpovědi. Zjednodušeně lze říci, že člověk s problémem patologického hráčství nemůže mít své finance pod kontrolou, tedy je vhodné, aby jeho partner převzal veškeré hospodaření za hráče. Hráč následně dostává kapesné k osobní potřebě.