Často kladené otázky – ambulantní poradenství


Často kladené otázky – program ambulantního poradenství

Zajistíte mi detox?

Nejsme zdravotnické zařízení, tedy detox neposkytujeme, ale jsme schopni jej domluvit. Klient musí splňovat podmínky vybraného detoxu pro nástup.

Moje dcera, syn… je závislý. Mohu se přijít poradit, co mám dělat já sám (sama), bez onoho rodinného příslušníka?

Ano. Nejlépe po předchozí telefonické domluvě.

Mé nezletilé dítě užívá pervitin, mohu se na vás obrátit pro pomoc? Uděláte s tím něco?

Můžete se na nás obrátit pro radu, jak se máte chovat, co můžete podniknout. Možnosti jsou často individuální – od předběžného opatření na dítě, kdy může být hospitalizováno, nebo dobrovolnou léčbu až po podporu při stanovení domácích pravidel v rodině.  Problém závislosti musíte být ochotni řešit celá rodina. Sezení s mladými lidmi probíhá nejčastěji současně s rodiči.

Mám nařízenou ochrannou léčbu, půjde to u vás?

Ne, ochranné léčby nezajišťujeme, ale klienti k nám mohou do programu docházet dobrovolně.

Jak často mě budete testovat?

V Programu ambulantního poradenství neposkytujeme testy. Musíte si testy koupit, přinést do centra a my vás následně můžeme testovat.

Mohu přijít pod vlivem alkoholu či drog?

Ne. Abychom mohli společně hovořit o vašich starostech, udělat některé závěry, stanovit opatření apod., tak musíte být ve stavu, kdy vnímáte a jste schopen komunikace.

Musím psát nějakou žádost o přijetí do programu?

Nemusíte. Žádost o přijetí do Programu ambulantního poradenství můžeme sepsat až na půdě centra. Chcete-li však žádost o službu Program ambulantního poradenství, vyplnit doma před plánovanou první schůzkou, lze ji stáhnout na webových stránkách organizace.

Co mám dělat s partnerem – gamblerem?

Je-li to možné, co nejdříve přijít společně na konzultaci. Nemůžete-li přijít společně, můžete se objednat pouze vy a své otázky, nejistoty vyslovit. Následně společně s pracovníkem centra hledat odpovědi. Zjednodušeně lze říci, že člověk s problémem patologického hráčství nemůže mít své finance pod kontrolou, tedy je vhodné, aby jeho partner převzal veškeré hospodaření za hráče. Hráč následně dostává kapesné k osobní potřebě.

Často kladené otázky – adiktologické služby pro děti a mladistvé

Je potřeba souhlas obou rodičů k tomu, aby dítě docházelo na konzultace?

Ne, souhlas obou rodičů potřeba není, ale ve smlouvě o poskytování služby podepisujete, že budete druhého zákonného zástupce informovat o poskytování služeb ambulantního poradenství.

Je možné využít i kratší konzultaci než 50 min? Mám obavy, že mé dítě neudrží tak dlouho pozornost.

 Ano, konzultace lze upravit časově tak, aby to vyhovovalo pozornosti dítěte. 

Mé dítě odmítá přijít na konzultaci, protože on/ona problém prý nemá. Jak ho mám donutit? 

Na konzultaci můžete přijít i sám/sama, bez dítěte. Budeme spolu mluvit o tom, jak dítě můžete ke konzultacím motivovat. Často se třeba jen bojí, že budou muset poslouchat další autoritu v jejich životě.

Můžu Vám zavolat či napsat, když s Vámi budu chtít mluvit, aby dítě neslyšelo, o čem se chci bavit? Mám dojem, že na konzultaci se s Vámi chová úplně jinak, než doma. Prostě si na Vás tolik nedovolí. 

Pokud to Vaše rodinná situace dovoluje, upřednostňujeme takovou komunikaci mezi námi, Vámi a dítětem, aby Vaše dítě vědělo, o čem se bavíme. Ukazuje se, že se náročná situace s dítětem lépe upravuje, když může dítě reagovat na Vaše obavy či připomínky.

Donutíte ho/jí přestat koukat pořád do telefonu?

Je zjevné, že nátlak není vhodný nástroj pro změnu. Mnohdy je však účinné, když nastavíte taková pravidla, která je dítě schopno dodržet. Praxe ukazuje, že je účinné změnit společný způsob komunikace. Pomůžeme Vám s tím, jak na to. 

Budete informovat kurátora pro mládež, nebo OSPOD, že jsme k Vám začali docházet a co se na sezeních řeší?

Ne, nebudeme, pokud nebude vzájemná dohoda všech stran, že vzájemné předávání informací je přínosné pro situaci, kterou rodina či dítě řeší. Povinnost informovat OSPOD, Oddělení sociálně právní ochrany dětí, máme pouze v případě, že existuje důvodné podezření na týrání dítěte, zneužití dítěte, případně na zanedbávání péče.

Je péče časově omezená, pokud se zlepšení nedostavuje nebo dostavuje příliš pomalu?

Program ambulantního poradenství je nastaven na dobu 3 až 12 měsíců, ale tuto dobu lze upravit, resp. prodloužit, pokud je to v zájmu rodiny.

Jaké jsou intervaly mezi jednotlivými sezeními?

Praxe je taková, že na začátku spolupráce bývá interval mezi jednotlivými sezeními 1x týdně, pokud je to možné na straně rodiny i na straně pracovníka ambulance, postupem času, pokud se situace lepší se interval mezi sezeními prodlužuje, zpravidla na 1x za 14 dní, nebo i 1x za měsíc.

Může dítě nebo mladistvý chodit do programu bez rodičů?

Pokud je dítěti pod 15 let, je pro nás nezbytná účast zákonných zástupců, nebo alespoň jednoho z nich, minimálně na úvodním setkání. Pokud je klientem mladistvý ve věku mezi 15. a 18. rokem, je možné, aby přišel na konzultaci sám.