Zpráva o činnosti služeb v roce 2022


Informace ze závěrečných zpráv o našich službách a projektech v předchozím roce souhrnně zpracováváme do podrobné zprávy pro Liberecký kraj a některé jeho vybrané obce. Celou zprávu za rok 2022 zveřejňujeme v PDF a z jejího závěru citujeme: 

Čas věnovaný klientům se vrátil k hodnotám před začátkem pandemie covid-19. Zájem o naše služby se po předchozím roce dále zvyšoval, zejména v oblasti ambulantního poradenství. Nabídnutá vyšší kapacita v poradně Jablonci nad Nisou se rychle naplnila, v českolipské poradně se čekací doba na konzultaci prodloužila nad 1 měsíc, v Liberci výrazně stoupl počet klientů i množství času jim věnovaného. Efektivnějšímu využití personální kapacity bohužel stále brání vysoké množství tzv. promarněných konzultací, z nichž se klienti neomluví v dostatečném předstihu tak, aby bylo možné nabídnout čas jiným.

Zájem o adiktologické služby pro děti a mládež se zvyšoval zejména v liberecké poradně.

Aktivity našeho centra primární prevence opět výrazně narostly, především v oblasti všeobecné prevence, ale i selektivní a indikované prevence. Zaznamenáváme rostoucí zájem také o  opakovanou spolupráci. Navýšili jsme personální kapacity pro lektorování.

terapeutické komunitě jsme dál rozvíjeli přípravu na pracovní uplatnění klientů díky spolupráci s potravinovou a nábytkovou bankou Libereckého kraje. Prošli jsme zajímavou zkušeností při úpravě programu kvůli zapojení do pomoci válečným uprchlíkům z Ukrajiny.

V doléčovacím programu významně stoupl počet osob, které mohly službu využít, a to díky zvýšení kapacity počtu ambulantních klientů.

Ceníme si spolupráce s dalšími organizacemi a úřady v Libereckém kraji. 

K zajištění provozu našich služeb jsme využívali finančních zdrojů státu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, Úřadu vlády ČR, Libereckého kraje a významné fi­nanční spoluúčasti obcí Libereckého kraje, zejména statutárních měst LiberecJablonec nad Nisou a města Česká LípaTurnov. Na služby přispívá téměř celý Mikroregion Frýdlantsko. Všem poskytovatelům finančních prostředků děkujeme

Naše programy jsou certifikované Radou vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí. Programy primární prevence jsou certifikované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Certifikáty vypovídají o pro­kázání odborné způsobilosti našich služeb.

Daří se nám služby poskytovat v souladu s cíli a posláním naší organizace. 

Velký dík patří odbornému personálu našich služeb i těm, kdo přispívají k zajištění chodu organizace. 

Podrobně si můžete o jednotlivých službách přečíst ve Zprávě o činnosti programů Advaita, z. ú., v roce 2022 (PDF)