Nabídka zaměstnání v organizaci


V SOUČASNÉ DOBĚ NABÍZÍME PRACOVNÍ MÍSTO LEKTORA.

 

Výčet znalostí, dovedností a postojů člověka vhodného na místo LEKTORA. Podtržené je požadované, ostatní výhodou.

Znalosti

 • Dokončené středoškolské vzdělání s maturitou a započaté další studium: VOŠ, VŠ (Bc., Mgr.) – pedagogické programy: obory – učitelství, speciální pedagogika, sociální pedagogika, vychovatelství, popř. sociální práce, adiktologie, psychologie, medicína, ošetřovatelství, zdravotnický záchranář.
 • Zkušenost s prací s dětmi a mládeží.
 • Další kurzy a výcviky.
 • Zájem o další vzdělávání.

Dovednosti

 • Řidičský průkaz.
 • Základy práce na PC, ovládání textového editoru, dovednost psát rychle na počítači, psaní všemi deseti.
 • Schopnost vést dokumentaci programu.
 • Schopnost komunikace; empatie, kongruence, akceptace.
 • Přiměřené reakce na nečekané situace, přizpůsobivost.
 • Schopnost udržet si autoritu, respekt.
 • Schopnost týmové práce, respekt k týmovým rozhodnutím.
 • Ochota předávat své znalosti a schopnosti.
 • Orientace v hlavních formách a projevech rizikového chování u dětí a mládeže.
 • Znalosti specifických oblastí prevence rizikového chování.
 • Znalost základů vývojové psychologie a fungování lidské psychiky v období dětství a dospívání.
 • Základní znalost efektivních a neefektivních typů primárně preventivních intervencí.
 • Znalost etických, právních a profesionálních norem a standardů při práci s dětmi a mládeží.
 • Umění pohybovat se v konfliktu.
 • První pomoc.
 • Schopnost samostatně pracovat a rozhodovat se.

Postoje, vlastnosti

 • Být pozitivním vzorem svým životním stylem.
 • Emocionální stabilita, (selektivní) autenticita, otevřenost.
 • Trpělivost, laskavost, důslednost, pevnost, pečlivost.
 • Smysl pro humor.
 • Trestní bezúhonnost (dokládá se výpisem z trestního rejstříku).
 • Vyjasněná životní (osobní) filozofie.
 • Jasný postoj k návykovým látkám (včetně alkoholu).
 • Abstinence od nelegálních drog (včetně marihuany).
 • Schopnost dodržet hranice pracovník-klient při současné schopnosti navazovat s klienty reálné vztahy.
 • Dodržování mlčenlivosti.
 • Respektování jedinečnosti klienta.
 • Schopnost přijímat kritiku a ochota poučit se z ní.
 • Akceptování rozdílnosti názorů.
 • Schopnost sebereflexe.

Nabízíme:

 • Dohodu o provedení práce (300 hodin/rok).
 • Práci pod vedením zkušených lektorů (programy PP jsou realizovány ve dvojici).
 • Možnost získání praxe a zkušeností.
 • Možnost dalšího vzdělávání.
 • Možnost karierního postupu v rámci organizace.
 • Příznivé finanční ohodnocení.

 

Napsat komentář