Ceník služeb


Ceník služeb platný od 1. 4. 2018

Terapeutická komunita ADVAITA (TK)

Klienti v 0., 1. a 2. fázi programu, úhrada za jeden měsíc pobytu:

Stravné: 3 300 Kč.

Pobyt: 4 500 Kč.

 

Klienti ve 3. fázi programu (při splnění podmínek), úhrada za jeden měsíc pobytu:

Stravné:
0 Kč pro klienty, kteří splní podmínku práce s finančním plánem v průběhu léčby podle pravidel TK Advaita,
3 300 Kč pro klienty, kteří odmítli s finančním plánem v průběhu léčby pracovat, případně jim byla výhoda nulové platby za stravu v průběhu třetí fáze odebrána.

Pobyt: 4 500 Kč.

Po nástupu do zaměstnání hradí měsíčně 20 % ze svého čistého příjmu, nejvýše 5 000 Kč.

V případě odchodu klienta je úhrada daného měsíce vypočítána z denní sazby:
Stravné: 110 Kč
Pobyt: 150 Kč
Příklad: Klient se rozhodne ukončit smlouvu o poskytování služeb ke 13. dni v měsíci včetně. Uhradí tedy celkem 13 dnů dle denního výměru, tedy 1 430 Kč za stravu a  1 950 Kč za pobyt v TK.
Podrobněji k placení v terapeutické komunitě si můžete přečíst v části Cena / finanční spoluúčast klienta na stránce s informacemi o terapeutické komunitě.

 

Bývalí klienti, účastníci rodinných víkendů, hosté

Úhrada za stravování a nocleh za 1 den: 100 Kč

Úhrada za stravování (jedno jídlo): 20 Kč

 

Doléčovací program Centra ambulantních služeb ADVAITA (CAS)

Klienti ubytovaní v podporovaných bytech (ambulantní část se poskytuje bez úhrady)

Vratná kauce splatná před nástupem: 3 000 Kč

Nájemné za jeden den: 100 Kč

Úhrada za nocleh návštěvy klientů: 100 Kč za osobu a noc, děti do 6 let 75 Kč, děti klientů 0 Kč

Společné pro TK i CAS

Stážisté (se smlouvou o stáži)

Odborné vedení: 100 Kč za den

Stravování v TK: 100 Kč za den

Ubytování v TK: 100 Kč za noc

Další odborné služby, přednášky, konzultace aj. podle dohody obou stran.

 

Programy primární prevence pro školy

Řekni, kdo jsem – 2 500 Kč (3* 45 minut)

Kde končí legrace: prevence šikany – 2 500 Kč (3* 45 minut)

Nevytahuju se, rostu – 2 500 Kč (3* 45 minut)

(Ne)bezpečný internet – 2 500 Kč (3* 45 minut)

Počítač – dobrý sluha, nehodný pán – 2 500 Kč (3* 45 minut)

Drogy a my I. – 2 500 Kč (3* 45 minut)

Drogy a my II. – 2 500 Kč (3* 45 minut)

Cesta k toleranci – 2 500 Kč (3* 45 minut)

Nebezpečí sekt a extremismu – 2 500 Kč (3* 45 minut)

Selektivní a indikovaná prevence

Lektorné – 600 Kč (45 minut)

Ostatní konzultace – 250 Kč (45 minut)

Doprava mimo Liberec – 6 Kč za kilometr

 

 

Napsat komentář