Ceník služeb


Ceník služeb platný od 1. 1. 2018

Terapeutická komunita ADVAITA (TK)

Klienti v 0., 1. a 2. fázi programu, úhrada za jeden den pobytu

Stravné: 110 Kč

Ubytování: 150 Kč

Celkem 260 Kč denně

Klienti ve 3. fázi programu (při splnění podmínek), úhrada za jeden den pobytu

Stravné: 0 Kč

Ubytování: 150 Kč

Celkem 150 Kč denně

Po nástupu do zaměstnání hradí měsíčně 20 % ze svého čistého příjmu, nejvýše 5 000 Kč.

Podrobnější informace k placení v terapeutické komunitě.

Bývalí klienti, účastníci rodinných víkendů, hosté

Úhrada za stravování a nocleh za 1 den: 100 Kč

Úhrada za stravování (jedno jídlo): 20 Kč

 

Doléčovací program Centra ambulantních služeb ADVAITA (CAS)

Klienti ubytovaní v podporovaných bytech (ambulantní část se poskytuje bez úhrady)

Vratná kauce splatná před nástupem: 3 000 Kč

Nájemné za jeden den: 100 Kč

Úhrada za nocleh návštěvy klientů: 100 Kč za osobu a noc, děti do 6 let 75 Kč, děti klientů 0 Kč

Společné pro TK i CAS

Stážisté (se smlouvou o stáži)

Odborné vedení: 100 Kč za den

Stravování v TK: 100 Kč za den

Ubytování v TK: 100 Kč za noc

Další odborné služby, přednášky, konzultace aj. podle dohody obou stran.

 

Programy primární prevence pro školy

Řekni, kdo jsem – 2 500 Kč (3* 45 minut)

Jak zlepšit vztahy v naší třídě? – 2 500 Kč (3* 45 minut)

Nevytahuju se, rostu – 2 500 Kč (3* 45 minut)

(Ne)bezpečný internet – 2 500 Kč (3* 45 minut)

Počítač – dobrý sluha, nehodný pán – 2 500 Kč (3* 45 minut)

Drogy a my I. – 2 500 Kč (3* 45 minut)

Drogy a my II. – 2 500 Kč (3* 45 minut)

Cesta k toleranci – 2 500 Kč (3* 45 minut)

Nebezpečí sekt a extremismu – 2 500 Kč (3* 45 minut)

Selektivní a indikovaná prevence

Lektorné – 600 Kč (45 minut)

Ostatní konzultace – 250 Kč (45 minut)

Doprava mimo Liberec – 6 Kč za kilometr

 

 

Napsat komentář

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.