Ceník služeb


Ceník služeb platný od 1. 1. 2022 (Ceník ke stažení v PDF)

Klienti v 0., 1. a 2. fázi programu, úhrada za jeden měsíc pobytu:

 • Stravné: 2 400 Kč.
 • Ubytování: 5 400 Kč.

Klienti ve 3. fázi programu (při splnění podmínek), úhrada za jeden měsíc pobytu:

 • Stravné: 0 Kč pro klienty, kteří splní podmínku práce s finančním plánem v průběhu léčby podle pravidel TK Advaita,
  2 400 Kč pro klienty, kteří odmítli s finančním plánem v průběhu léčby pracovat, případně jim byla výhoda nulové platby za stravu v průběhu třetí fáze odebrána.
 • Ubytování: 5 400 Kč.
 • Po nástupu do zaměstnání hradí měsíčně 20 % ze svého čistého příjmu, nejvýše 5 000 Kč.
V případě odchodu klienta je úhrada daného měsíce vypočítána z denní sazby:
 • Stravné: 80 Kč
 • Ubytování: 180 Kč
Příklad: Klient se rozhodne ukončit smlouvu o poskytování služeb ke 13. dni v měsíci včetně. Uhradí tedy celkem 13 dnů dle denního výměru, tedy 1 040 Kč za stravu a  2 340 Kč za ubytování v TK.
 
Podrobněji k placení v terapeutické komunitě si můžete přečíst v části Cena / finanční spoluúčast klienta na stránce s informacemi o terapeutické komunitě.

Bývalí klienti, účastníci rodinných víkendů, hosté

 • Úhrada za stravování a nocleh za 1 den: 100 Kč
 • Úhrada za stravování (jedno jídlo): 20 Kč

Doléčovací program Centra ambulantních služeb ADVAITA (CAS)

Klienti ubytovaní v podporovaných bytech (ambulantní část se poskytuje bez úhrady)

 • Vratná kauce splatná před nástupem: 3 000 Kč
 • Nájemné za jeden den: 130 Kč
 • Úhrada za nocleh návštěvy klientů: 130 Kč za osobu a noc, děti do 6 let 75 Kč, děti klientů 0 Kč

Společné pro TK i CAS

Stážisté (se smlouvou o stáži)

 • Odborné vedení: 100 Kč za den
 • Stravování v TK: 100 Kč za den
 • Ubytování v TK: 100 Kč za noc

Centrum primární prevence (ceník se zobrazí po kliknutí na odkaz)

Další odborné služby, přednášky, konzultace aj. dle dohody obou stran.

 

Ceník služeb platný od 1. 9. 2022 (PDF) 

Napsat komentář