Ceník služeb


Ceník služeb platný od 1. 1. 2022 (Ceník ke stažení v PDF)

Klienti v 0., 1. a 2. fázi programu, úhrada za jeden měsíc pobytu:

 • Stravné: 2 400 Kč.
 • Ubytování: 5 400 Kč.

Klienti ve 3. fázi programu (při splnění podmínek), úhrada za jeden měsíc pobytu:

 • Stravné: 0 Kč pro klienty, kteří splní podmínku práce s finančním plánem v průběhu léčby podle pravidel TK Advaita,
  2 400 Kč pro klienty, kteří odmítli s finančním plánem v průběhu léčby pracovat, případně jim byla výhoda nulové platby za stravu v průběhu třetí fáze odebrána.
 • Ubytování: 5 400 Kč.
 • Po nástupu do zaměstnání hradí měsíčně 20 % ze svého čistého příjmu, nejvýše 5 000 Kč.
V případě odchodu klienta je úhrada daného měsíce vypočítána z denní sazby:
 • Stravné: 80 Kč
 • Ubytování: 180 Kč
Příklad: Klient se rozhodne ukončit smlouvu o poskytování služeb ke 13. dni v měsíci včetně. Uhradí tedy celkem 13 dnů dle denního výměru, tedy 1 040 Kč za stravu a  2 340 Kč za ubytování v TK.
Podrobněji k placení v terapeutické komunitě si můžete přečíst v části Cena / finanční spoluúčast klienta na stránce s informacemi o terapeutické komunitě.

Bývalí klienti, účastníci rodinných víkendů, hosté

 • Úhrada za stravování a nocleh za 1 den: 100 Kč
 • Úhrada za stravování (jedno jídlo): 20 Kč

Doléčovací program Centra ambulantních služeb ADVAITA (CAS)

Klienti ubytovaní v podporovaných bytech (ambulantní část se poskytuje bez úhrady)

 • Vratná kauce splatná před nástupem: 3 000 Kč
 • Nájemné za jeden den: 130 Kč
 • Úhrada za nocleh návštěvy klientů: 130 Kč za osobu a noc, děti do 6 let 75 Kč, děti klientů 0 Kč

Společné pro TK i CAS

Stážisté (se smlouvou o stáži)

 • Odborné vedení: 100 Kč za den
 • Stravování v TK: 100 Kč za den
 • Ubytování v TK: 100 Kč za noc

Centrum primární prevence (ceník se zobrazí po kliknutí na odkaz)

Další odborné služby, přednášky, konzultace aj. dle dohody obou stran.

Napsat komentář