Ceník služeb


Ceník služeb platný od 1. 1. 2020

Klienti v 0., 1. a 2. fázi programu, úhrada za jeden měsíc pobytu:

Stravné: 2 400 Kč.

Ubytování: 5 400 Kč.

Klienti ve 3. fázi programu (při splnění podmínek), úhrada za jeden měsíc pobytu:

Stravné: 0 Kč pro klienty, kteří splní podmínku práce s finančním plánem v průběhu léčby podle pravidel TK Advaita,
2 400 Kč pro klienty, kteří odmítli s finančním plánem v průběhu léčby pracovat, případně jim byla výhoda nulové platby za stravu v průběhu třetí fáze odebrána.

Ubytování: 5 400 Kč.

Po nástupu do zaměstnání hradí měsíčně 20 % ze svého čistého příjmu, nejvýše 5 000 Kč.

 
V případě odchodu klienta je úhrada daného měsíce vypočítána z denní sazby:
 
Stravné: 80 Kč
 
Ubytování: 180 Kč
 
Příklad: Klient se rozhodne ukončit smlouvu o poskytování služeb ke 13. dni v měsíci včetně. Uhradí tedy celkem 13 dnů dle denního výměru, tedy 1 040 Kč za stravu a  2 340 Kč za ubytování v TK.
 
Podrobněji k placení v terapeutické komunitě si můžete přečíst v části Cena / finanční spoluúčast klienta na stránce s informacemi o terapeutické komunitě.

 

Bývalí klienti, účastníci rodinných víkendů, hosté

Úhrada za stravování a nocleh za 1 den: 100 Kč

Úhrada za stravování (jedno jídlo): 20 Kč

 

Doléčovací program Centra ambulantních služeb ADVAITA (CAS)

Klienti ubytovaní v podporovaných bytech (ambulantní část se poskytuje bez úhrady)

Vratná kauce splatná před nástupem: 3 000 Kč

Nájemné za jeden den: 100 Kč

Úhrada za nocleh návštěvy klientů: 100 Kč za osobu a noc, děti do 6 let 75 Kč, děti klientů 0 Kč

 

Společné pro TK i CAS

Stážisté (se smlouvou o stáži)

Odborné vedení: 100 Kč za den

Stravování v TK: 100 Kč za den

Ubytování v TK: 100 Kč za noc

Další odborné služby, přednášky, konzultace aj. podle dohody obou stran.

 

Programy primární prevence

Všeobecná školská primární prevence

  • program pro 2. stupeň ZŠ a SŠ (3* 45 minut): 2 500 Kč
  • program pro 1. stupeň ZŠ (2* 45 minut): 2 200 Kč

Selektivní (školská i pro seniory) a indikovaná prevence

Lektorné – 600 Kč (45 minut)

Ostatní konzultace – 250 Kč (45 minut)

Doprava mimo Liberec – 6 Kč za kilometr

 

 

Napsat komentář