Finanční pomoc od Liberce


Statutární město Liberec se zasloužilo o to, abychom mohli poskytovat naše služby klientům a plnit s tím související finanční závazky.

Požádali jsme statutární město Liberec o poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 3 000 000 Kč na úhradu provozních nákladů v prvním čtvrtletí roku a naše žádost byla podpořena.

I když se všechny systémy pro zajištění kontinuálního financování sociálních služeb na úrovni místních samospráv podařilo v posledních letech upravit tak, aby poskytovatelé dostali finanční prostředky co nejdříve v začátku roku a nebylo tak ohroženo plynulé poskytování služeb, došlo letos vlivem Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (MPSV) k jejich selhání.

Pro to, aby nám mohly být vyplaceny dotace již schválené zastupitelstvem Libereckého kraje, je potřeba mít Pověření k poskytování služby v obecném hospodářském zájmu (Pověření), které v případě našich nadregionálních služeb (terapeutická komunitadoléčovací program) vystavuje přímo MPSV na každý rok samostatně. Pověření určuje rozsah a podmínky poskytování služby. To MPSV letos vydá v nejlepším případě na konci března a v něm budou určené podmínky pro poskytování služeb s platností od 1. ledna.

K vydanému Pověření se teprve „připojují“ ostatní poskytovatelé dotací z veřejných zdrojů, k čemuž právě letos ještě nemohlo dojít. Tím jsme se dostali do situace, kdy nemáme jak financovat nejnutnější provozní náklady do doby, než obdržíme dotace. Nemůžeme využít předfinancování z Libereckého kraje.

Podle našich informací se MPSV snaží již více než rok celou situaci řešit pomocí vytvoření potřebné legislativy, vedou se jednání na mnoha platformách, ovšem čas běží.

Doufejme, že nám rok 2024 konečně přinese systém, který by služby včas zafinancoval a my se mohli soustředit jen na poskytování kvalitních služeb.

Statutárnímu městu Liberec patří velký dík za pomoc a podporu našich služeb nejen formou poskytnuté půjčky.

Náklady na služby v roce 2024 a získané dotace k 19. 3. 2024:

  Ambulantní poradenství Terapeutická komunita Doléčovací program Primární prevence Celkem
Roční náklady v Kč 11 060 000 Kč 17 192 000 Kč 8 115 000 Kč 2 892 000 Kč 39 259 000 Kč
Náklady na 1. čtvrtletí v Kč 2 765 000 Kč 4 298 000 Kč 2 028 750 Kč 723 000 Kč 9 814 750 Kč
Dotace získané k 15. 3. 2024 1 305 000 Kč (Liberecký kraj) 0 0 300 000 Kč (Liberecký kraj) 1 220 000 Kč
Dotace získané k 15. 3. 2024 v % 11,8 0 0 10,4 4,1