Financování z veřejných zdrojů 2021–2023


V roce 2021 jsme zveřejnili přehled o financování našich služeb v letech 2018–2020, který nyní aktualizujeme:

Přehled získaných finančních prostředků uvádíme v době, kdy ještě nejsou známé veškeré zdroje na rok 2023. Ve sloupci s daty pro rok 2023 jsou žlutě zvýrazněné předpokládané příjmy.

Z výše uvedeného přehledu vyplývá, že financování služeb ze státních zdrojů za poslední tři roky sice mírně stoupá, a to jak z prostředků Úřadu vlády ČR, tak i z prostředků MPSV, ovšem nárůst neodpovídá růstu inflace a navyšování osobních nákladů. Financování služeb z rozpočtů samospráv je dlouhodobě nedostačující. Liberecký kraj (LK) sice každoročně navyšuje dotační titul na financování protidrogových služeb, ale s ohledem na navyšování nákladů je procento spoluúčasti na financování stále nižší. V roce 2018 představovala dotace LK 15,9 % nákladů, ovšem pro rok 2023 pokryje tato dotace pouze 10,6 % nákladů. I když v porovnání let 2021 a 2022 došlo k navýšení dotací u některých obcí, pro rok 2023 se zatím nepodařilo hodnot roku 2022 dosáhnout. Stabilní financování v režimu dvouletého dotačního řízení jsme získali od statutárního města Jablonce nad Nisou.

Děkujeme všem poskytovatelům dotací a také pracovníkům, kteří se podílí na administrativě všech dotačních řízení.

Přehled v PDF