Zpráva o činnosti a výroční zpráva 2021


Na stránku s výročními zprávami jsme konečně přidali i tu za rok 2021.

O našich službách lze získat podrobné informace také ze souhrnné závěrečné zprávy, kterou každoročně zpracováváme pro Liberecký kraj a některé jeho vybrané obce. Z jejího závěru vybíráme: 

„Čas věnovaný klientům i jejich počty se vrátily k hodnotám před začátkem pandemie covid-19 nebo se dokonce zvýšily. K nejvýraznější změně v této souvislosti došlo ve službě následné péče, v našem doléčovacím programu. Tam to nesouviselo jen s menším dopadem protiepidemických opatření na jeho fungování ve srovnání s rokem 2020, ale zejména s koncepční změnou v personálním obsazení služeb. Naše úzce spolupracující služby doléčování a ambulantního poradenství byly dlouhodobě personálně propojeny a měly jednu vedoucí. Během roku 2020 jsme připravili oddělení týmů obou služeb, které v lednu 2021 proběhlo. Pracovníci se v rámci svých úvazků věnují jen jedné službě a každý tým má jinou vedoucí. Výsledkem byl podstatně větší prostor pro terapeutické aktivity v doléčovacím programu, aniž by tím utrpělo ambulantní poradenství.

Aktivity našeho centra primární prevence se po vynucené přestávce dané protiepidemickými opatřeními obnovily a v roce 2021 byl o ně nebývalý zájem, který jsme sotva dokázali uspokojit.

Adiktologické služby pro děti a mládež během druhého roku svého fungování potvrdily své místo v našich programech. Zájem o ně postupně rostl.

Naše krajské poradny zdají se být konečně na území Libereckého kraje správně rozmístěny. V roce 2021 jsme už neřešili, zda některou z nich uzavřít pro nízké využití, ale naopak jak těm nejvytíženějším poradnám rozšířit provozní dobu.

terapeutické komunitě došlo k rozvoji v oblasti pracovního uplatnění klientů díky spolupráci s potravinovounábytkovou bankou Libereckého kraje.

Ceníme si spolupráce s dalšími organizacemi a úřady v Libereckém kraji. Ke zcela mimořádnému rozvoji došlo v roce 2021 v možnostech získat sociální bydlení ve statutárním městě Liberec, což několika našim klientů podstatně pomohlo v uskutečnění změn, které si ve svém životě stanovili. 

K zajištění provozu našich služeb jsme využívali finančních zdrojů státu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, Úřadu vlády ČR, Libereckého kraje a významné fi­nanční spoluúčasti obcí Libereckého kraje, zejména statutárních měst LiberecJablonec nad Nisou a města Česká LípaTurnov. Na služby přispívá téměř celý Mikroregion Frýdlantsko, Nový Bor a Svazek obcí Novoborska. Daří se nám služby poskytovat v souladu s cíli a posláním naší organizace. V posledních letech by to ne­bylo možné bez významné podpory samospráv. Jejich finančních příspěvků si velice vážíme.