Nové auto pro terapeutickou komunitu


Děkujeme Krajskému úřadu Libereckého kraje za finanční dotaci na pořízení nového devítimístného vozu.

Na konci srpna 2018 jsme si přivezli do komunity nové auto.

Protože automobil Peugeot, který jsme používali od založení terapeutické komunity v Nové Vsi v roce 1997, již zaslouženě dosloužil, požádali jsme vedení Libereckého kraje o mimořádnou investiční dotaci na nákup nového podobného vozu.
Na jaře nás v komunitě navštívil pan hejtman Martina Půta a paní náměstkyně Ing. Jitka Volfová. Vyslechli si náš požadavek, diskutovali s klienty, a poté se zasloužili o to, abychom potřebnou dotaci ve výši 750 tisíc Kč obdrželi.
Peníze byly použity na pořízení devítimístné dodávky Opel Vivaro pro potřeby Terapeutické komunity Advaita.

    

Terapeutická komunita Advaita poskytuje své služby formou dlouhodobé pobytové léčby závislostí. Součástí strukturovaného programu jsou mimo jiné i tzv. zátěžové pobyty a učení se zdravému trávení volného času formou celodenních výletů za sportem, kulturou i vzděláním.

Zátěžové pobyty jsou nezbytnou součástí léčebného programu. Také díky nim mají někteří klienti zážitky, které nikdy nezažili. Mnozí stojí poprvé v životě na běžkách, poprvé zažijí možnosti kempování, podívají se do krajů, které nikdy nepoznali buď vůbec, nebo s takzvaně čistou hlavou.

Zároveň se komunita zapojuje do různých akcí na podporu soužití ve smyslu podpory společnosti. Pomáhá s klienty uklízet Česko, účastní se Národní potravinové sbírky, zpestřuje dětem v přilehlých školách a školkách Mikuláše, Den dětí či obecní Masopust.

Bez možnosti zajistit klientům bezpečnou dopravu by se narušil program léčby. Věříme, že i tento vůz nám bude sloužit tak dobře a tak dlouho, jako jeho předchůdce.

Děkujeme tímto za pomoc s jeho pořízením Zastupitelstvu Libereckého kraje.