Financování z veřejných zdrojů


Zpracovali jsme si přehled o financování našich služeb:

Z přehledu vyplývá, že financování služeb z veřejných zdrojů za poslední tři roky stoupá, a to jak z prostředků Úřadu vlády ČR, tak i z prostředků MPSV. Tito poskytovatelé dotací tak adekvátně reagují na vývoj služeb, které poskytujeme, na odpovídající nárůst úvazků a s tím související nárůst nákladů. To se bohužel nedá říci o vývoji financování služeb z rozpočtů samospráv. Vyjma dotací získaných od statutárního města Jablonec nad Nisou a města Turnova jsou oproti roku 2018 dotace od ostatních měst, obcí i z Libereckého kraje kráceny. Důvodem je zřejmě větší počet poskytovatelů sociálních služeb, kteří si o podporu žádají a mezi které samosprávy dotace rozdělují, a zároveň nedostatečné navyšování celkového objemu prostředků určených samosprávami k financování sociálních služeb. 

Děkujeme všem poskytovatelům dotací a také pracovníkům, kteří se podílí na administrativě všech dotačních řízení.

Přehled v PDF