Financování z veřejných zdrojů


Zpracovali jsme přehled o financování našich služeb:

 

Z přehledu vyplývá, že financování služeb ze státních zdrojů za poslední tři roky stoupá, a to jak z prostředků Úřadu vlády ČR, tak i z prostředků MPSV. Tito poskytovatelé dotací tak adekvátně reagují na vývoj služeb, které poskytujeme, na odpovídající nárůst pracovních úvazků a s tím související nárůst nákladů. To se bohužel nedá říci o vývoji financování služeb z rozpočtů samospráv. Podíl dotací od měst, obcí a Libereckého kraje na našem celkovém rozpočtu se stále snižuje. Některé dotace byly dokonce meziročně kráceny, nejvýrazněji od statutárního města Liberec. Naopak výjimkou z uvedeného jsou dotace od statutární města Jablonec nad Nisou.

Děkujeme všem poskytovatelům dotací a také pracovníkům, kteří se podílí na administrativě všech dotačních řízení.

Přehled v PDF