Nabídka zaměstnání v centru adiktologických služeb


V současné době hledáme terapeuta/terapeutku do týmu Doléčovacího programu Advaita.

Výčet znalostí, dovedností a postojů člověka vhodného na místo terapeuta.

Podtržené je požadované, ostatní žádoucí.

Znalosti

 • Minimálně vyšší odborné vzdělání, VŠ (Bc., Mgr., Dr.) – sociální práce, adiktologie, psychologie, speciální pedagogika, případně jiné.
 • Praxe 5 let v pomáhajících profesích a zkušenost s prací v terapeutické komunitě nebo s drogově závislými nebo aspoň s prací s lidmi.
 • Sebezkušenostní výcvik (dokončený, započatý).
 • Další kurzy a výcviky.
 • Zájem o další vzdělávání.

Dovednosti

 • Řidičský průkaz.
 • Základy práce na PC, ovládání textového editoru, dovednost psát rychle na počítači, psaní všemi deseti.
 • Schopnost komunikace; empatie, kongruence, akceptace.
 • Přiměřené reakce na nečekané situace, přizpůsobivost.
 • Schopnost udržet si autoritu, respekt.
 • Schopnost týmové práce, respekt k týmovým rozhodnutím.
 • Ochota předávat své znalosti a schopnosti.
 • Základní orientace v sociální a pedagogické problematice a v psychiatrických termínech.
 • Povědomí o vedení dokumentace.
 • Povědomí o vedení případu (individuální garanství).
 • Schopnost vedení skupin, individuálních rozhovorů, vzdělávacích programů pro klienty.
 • Umění pohybovat se v konfliktu.
 • První pomoc.
 • Schopnost samostatně pracovat a rozhodovat se.

Postoje, vlastnosti

 • Být pozitivním vzorem svým životním stylem.
 • Emocionální stabilita, (selektivní) autenticita, otevřenost.
 • Trpělivost, laskavost, důslednost, pevnost, pečlivost.
 • Smysl pro humor.
 • Trestní bezúhonnost (dokládá se výpisem z trestního rejstříku).
 • Vyjasněná životní (osobní) filozofie.
 • Jasný postoj k návykovým látkám (včetně alkoholu).
 • Abstinence od nelegálních drog (včetně marihuany). Nekuřáctví.
 • Schopnost dodržet hranice terapeut-klient při současné schopnosti navazovat s klienty reálné vztahy.
 • Dodržování mlčenlivosti.
 • Respektování jedinečnosti klienta.
 • Souhlasný postoj k etickému kodexu.
 • Schopnost přijímat kritiku a ochota poučit se z ní.
 • Akceptování rozdílnosti názorů.
 • Schopnost sebereflexe.

Napsat komentář