Děkujeme


O financování našich služeb z veřejných zdrojů si můžete přečíst samostatný článek.

Provoz našich programů finančně a materiálně podpořily a podporují právnické i fyzické osoby:

a další dárci. Děkujeme!