Volná místa v programech centra adiktologických služeb


AKTUÁLNĚ (červen 2021):

Provoz centra jsme přizpůsobili aktuálním požadavkům, které vycházejí z opatření zaváděných kvůli omezení šíření koronaviru SARS-CoV-2.

Sledujte aktuality k fungování našich služeb v době nouzového stavu.

Do programu ambulantního poradenství přijímáme klienty na základě vstupního rozhovoru. Intenzita následné spolupráce je různá, vychází z potřeb klientů a řídí se vzájemnou domluvou. Poskytujeme jednorázové konzultace i strukturované individuální poradenství. V každém případě je třeba předem se objednat na telefonním čísle 603829730, 482750607, případně e-mailem. Čekací doba od objednání do první konzultace se v současnosti pohybuje mezi dvěma až třemi týdny. Zjistíte-li, že se na domluvenou schůzku nemůžete dostavit, dejte nám co nejdříve vědět, abychom mohli termín nabídnout ostatním.  

V případě strukturovaného individuálního poradenství také nabízíme účast na podpůrné skupině a skupině pro patologické hráče. Skupiny se konají vždy v úterý od 16.30 hodin. Skupina pro patologické hráče v sudé úterý a podpůrná skupina v liché úterý.

V doléčovacím programu s ubytováním máme místa obsazena. Nejbližší volný termín pro ženy je od září, pro muže v polovině prosince. V současnosti již jednáme se žadateli ohledně těchto termínů k nástupu. Další volné termíny budou až začátkem příštího roku.

Může se stát, že někdo nenastoupí nebo někdo ukončí program dříve, proto přijímáme ŽÁDOSTI do pořadníku. S žadateli jsme běžně v kontaktu i půl roku před jejich nástupem.

Povinnou součástí programu je účast v jeho ambulantní části. Do programu s ubytováním přijímáme přednostně lidi po dokončené léčbě v terapeutické komunitě. Nezbytné je doporučení odborníka. Další podmínky na stránce s informacemi o programu.

V ambulantní části doléčovacího programu (bez ubytování) nemáme volné místo. Předpokládáme, že volné místo bude v létě. Doporučujeme, abyste nás v případě zájmu kontaktovali.


Místa se uvolňují průběžně podle toho, jak klienti dokončují program. Je možné, že někdo ze současných klientů odejde dřív. Přijímáme žádosti do pořadníku.

Aktuální čekací dobu sdělíme případným zájemcům také telefonicky (720158739, případně 603829730 či 482750607).

Příjmy do doléčovacího programu s ubytováním projednávejte přímo s Bc. Blankou Budinskou (e-mailem nebo telefonicky na čísle 720158739, 603829730 či 482750607).

Přejeme hodně síly a vytrvalosti ve vašem odhodlání ke změně.

Střízlivosti zdar!

Napsat komentář