Volná místa v programech centra ambulantních služeb


AKTUÁLNĚ (únor 2018):

Do programu ambulantního poradenství přijímáme klienty na základě vstupního rozhovoru. Intenzita následné spolupráce je různá, vychází z potřeb klientů a řídí se vzájemnou domluvou. Poskytujeme i jednorázové konzultace. V každém případě je třeba předem se objednat na telefonním čísle 482750607, případně e-mailem.

Nabízíme také účast na podpůrné skupině a skupině pro patologické hráče, podmínkou účasti je absolvovat individuální poradenství. Objednávky na tel.: 603289730, 482750607. Skupiny se konají vždy v úterý od 16.30 hodin. Skupina pro patologické hráče v sudé úterý a podpůrná skupina v liché úterý.

V doléčovacím programu s ubytováním máme domluveny nástupy klientů do programu. S žadateli jsme v kontaktu i půl roku před jejich nástupem.
Domluvené nástupy máme do léta 2018.
Může se stát, že někdo ukončí program dříve, proto 
přijímáme ŽÁDOSTI do pořadníku.

Povinnou součástí programu je účast v jeho ambulantní části. Do programu s ubytováním přijímáme přednostně lidi po dokončené léčbě v terapeutické komunitě. Nezbytné je doporučení odborníka. Další podmínky na stránce s informacemi o programu.

V ambulantní části doléčovacího programu (bez ubytování) v současné době máme jedno volné místo. 


Místa se uvolňují průběžně podle toho, jak klienti dokončují program. Je možné, že někdo ze současných klientů odejde dřív. Přijímáme žádosti do pořadníku.

Aktuální čekací dobu sdělíme případným zájemcům také telefonicky (482750607).

Příjmy do doléčovacího programu s ubytováním projednávejte přímo s Bc. Blankou Budinskou (e-mailem nebo telefonicky na čísle 482750607 či 603829730).

Přejeme hodně síly a vytrvalosti ve vašem odhodlání ke změně.

Abstinenci zdar!

Napsat komentář