Volná místa v terapeutické komunitě


AKTUÁLNĚ (červen 2024):

V současné době nemáme volné místo pro muže. 

V současné době nemáme volné místo pro ženu. Volné místo pro ženu je plánováno na červenec 2024. Na toto plánované volné místo máme domluvený nástup zájemkyně o léčbu v terapeutické komunitě.

Další volná místa pro muže: V případě odchodů současných klientů podle plánu budou dvě volná místa pro muže v červenci 2024.

Další volná místa pro ženy: V případě odchodů současných klientů podle plánu budou další volná místa pro ženu jedno v červenci a jedno v říjnu 2024.

Nástup je možný až po splnění základních požadavků (viz Základní informace, část Podmínky přijetí). Nezbytné je, aby se s námi před nástupem spojili telefonicky či písemně sami klienti a poslali nám žádost o vstup do komunity, předvstupní dotazník a svůj životopis. Teprve potom klienty zařazujeme do pořadníku žadatelů o umístění do komunity, o čemž je písemně vyrozumíme. Čekací doba se pohybuje v rozmezí jednoho měsíce až jednoho roku.

Stále přijímáme žádosti do pořadníku. Může se stát, že se místo uvolní dříve nebo zájemce svůj nástup odvolá. 


Údaje jsou přibližné a vycházejí ze stavu, kdy současní klienti odcházejí podle plánu. Místa ale obsazujeme průběžně podle toho, jak klienti skutečně dokončují program. Zájemcům se snažíme vyhovět, ale zároveň musíme zajistit využití lůžkové kapacity. Proto nejsme schopni garantovat přijetí v určitém konkrétním termínu několik měsíců předem.

Je možné, že někdo ze současných členů komunity odejde dřív (nebo zájemce o léčbu nenastoupí). Nenechte se proto odradit případnou pro Vás nepřijatelně dlouhou čekací dobou.

Zájemcům, které nemůžeme z kapacitních důvodů přijmout, doporučujeme, aby zatím nastoupili do některé z léčeben. Doporučujeme například Psychiatrickou léčebnu Červený Dvůr nebo Bílá Voda.

Aktuální čekací dobu sdělíme případným zájemcům telefonicky (720310608, 485146988). Ptejte se sociálních pracovnic Mgr. Terezy Knopové nebo Bc. Romany Pacákové, případně vedoucí Bc. Pavlíny Iblové. Ostatní Vám rádi sdělí informace také, ale s pořadníkem nepracují, takže pokud chcete mít jistotu, obracejte se vždy na tyto pracovnice.
Můžete se taky zeptat písemně na adrese komunita@advaitaliberec.cz.

Přejeme hodně síly a vytrvalosti ve vašem odhodlání ke změně.

Střízlivosti zdar!

Podmínky přijetí a další informace: Základní informace.

 

Napsat komentář