Adiktologické služby pro děti a mladistvé


Program je určen dětem a mládeži do 18 let věku, kteří experimentují nebo škodlivě užívají nějakou legální či nelegální návykovou látku, popřípadě se potýkají s tzv. nelátkovým typem závislosti (nadměrné užívání počítače, telefonu, internetu a internetových a mobilních aplikací, gambling). Program je určen také pro rodiče a blízké klientů.

V rámci programu je možné využít jednorázové poradenství nebo dlouhodobou soustavnou péči.

Hlavním cílem programu je stabilizace klientů v oblasti adiktologické, zdravotní, sociální a podpora v oblasti pedagogické, dále pak posílení a upevnění rodinného systému klienta, stabilizování rodiny jako místa bezpečí, růstu a zdravého vývoje jedince.

Jak se objednat?

K první konzultaci je možné objednat se osobně, telefonicky, nebo e-mailem do všech ambulantních služeb naší organizace (poradny v Liberci, České Lípě, Jablonci nad Nisou, Frýdlantu, Semilech, Turnově).  Objednat se mohou rodiče společně s dítětem, případně děti ve věku nad 15 let nebo rodiče sami.

Co můžete očekávat při návštěvě?

V úvodu vám pomůžeme více se zorientovat ve vaší situaci a zvolit konkrétní kroky pro řešení Vašeho problému, a to na základě zhodnocení stavu a Vašeho očekávání. Pokud se domluvíme na spolupráci, vytvoříme společně individuální plán pro Vaši rodinu. V případě potřeby vám také pomůžeme zajistit další návazné služby.

Jak vypadá spolupráce?

Základem spolupráce jsou individuální rozhovory s dítětem a rodinné poradenství, které považujeme za důležitou součást programu.

Dlouhodobá spolupráce probíhá zpravidla tak, že po prvním společném sezení s dítětem i rodiči, případně rodičem, následuje několik individuálních sezení s dítětem, kde pracujeme na změně jeho postoje a chování, dle individuálního plánu.

Obvykle po třech individuálních sezeních následuje sezení společné, kde společně s rodinou hodnotíme současnou situaci, zda došlo ke změnám a jakým, co je potřeba dále měnit a jakým způsobem toho lze dosáhnout.

Nezbytné je, aby s účastí dítěte ve věku do 15 let v programu souhlasili oba rodiče (zákonní zástupci). Pokud domlouvá spolupráci jen jeden, potvrzuje písemně, že informuje druhého.

***

Rodiče nebo další příbuzní se mohou přidat do skupiny pro blízké

***

Odpovědi na další otázky najdete i v samostatné části stránky s často kladenými otázkami

***

Vedoucí služby

Mgr. Barbora Mrázová – 732 315 970

Kontaktní e-mail

detem@advaitaliberec.cz

Objednací doba

Obvykle dva až čtyři týdny.