Novinky z centra ambulantních služeb


Ke konci února došlo k setkání týmů našeho Centra ambulantních služeb AdvaitaK-centrem a Terenním programem v Liberci, Most k naději. Vzájemně jsme se seznámili s prostory obou zařízení (CAS Advaita a K-centrum, Most k naději). Připomněli si, co která organizace nabízí a v jaké fázi je vhodné posunout vývoj klienta tím, že přejde z péče K-centra do Programu ambulantního poradenství CAS Advaita. Hovořili jsme také o zkušenostech obou týmů v práci s mladistvými klienty a jak se nám v této otázce daří spolupracovat s rodinou klientů a dalšími institucemi.

V březnu jsme měli informační schůzku o nabídce služeb CAS Advaita s ředitelkou Výchovného ústavu, dětského domova se školou, střední školy, základní školy, školní jídelny Ing. Markétou Sochorovou. Tato schůzka byla počátkem našich společných plánů. Dohodli jsme naopak návštěvu v VÚ DDŠ SŠ ZŠ ŠJ v Chrastavě, kde bychom se lépe seznámili s prostředím ústavu a dohodli další kroky naší spolupráce. 

Napsat komentář