Setkání skupiny komunitního plánování


Ve čtvrtek 27.  2.  2014 proběhlo setkání pracovní skupiny pro uživatele drog a pro osoby ohrožené závislostmi komunitního plánování sociálních služeb regionu Liberec s dalšími subjekty, kterých se různým způsobem dotýká problematika užívání návykových látek nebo patologického hráčství. Schůzky se zúčastnilo 24 zástupců z 12 organizací.

Účelem setkání bylo vzájemné informování o nabízených službách pro lidi ohrožené závislostí. Účastníci tak měli možnost představit ostatním nejen svou organizaci a poskytované služby, ale i sdělit ostatním, co od nich ke své práci potřebují, případně vyvrátit mýty o svých službách. Ze společné diskuze vzešly podněty pro spolupráci a potvrdila se interdisciplinární podstata problematiky závislosti a užitečnost spolupráce napříč resorty (sociální služby, zdravotnictví, školství).

IMG_0086 IMG_0088 IMG_0081

Schůzka se odehrávala v duchu přátelské atmosféry v Komunitním středisku Kontakt v Liberci. Náš spolek se ujal organizace setkání.

Napsat komentář