Lednové setkání s rodinami


Lednový víkend 24.-25. 1. 2015 patřil v terapeutické komunitě v Nové Vsi po třech měsících opět rodinám.

Strukturovaného programu „Víkend s blízkými“ , jehož součástí je i rodinně terapeutické snažení, se tentokrát zúčastnilo osmnáct rodičů, bratrů, sester a partnerů a dětí současných klientů komunity. Pro komunitní dům to byl počet již hraniční! Větší část hostů dorazila už v pátek.

Hosté – tedy rodiče a blízcí – nocovali během víkendu na postelích, které jinak patří klientům. Klientům tedy nezbylo nic jiného, než své noční nabírání sil realizovat v provizorní noclehárně. V tu se na dvě noci proměnila komunitní místnost. Za přítomnosti spacáků a karimatek to tam vypadalo jako na skautském táboře. Do společného nočního programu se hojně zapojovali jak chrápající jedinci, tak různě se vrtící, a jinak lidsky se projevující osoby. Nebylo vůbec snadné najít „svou polohu“. Vše ale probíhalo dle platných pravidel a regulí komunity. Spánkový dluh byl téměř dohnán v neděli odpoledne po skončení programu.

Proběhly dvě ranní komunity. Ta sobotní se odvinula spíše v duchu zahajovacím a představovacím. Nedělní už byla plně sdílející a reflektující. Sobotní skupina rodičů a příbuzných se nořila hlavně do tématu sdílení způsobů řešení rizikových a krizových situací v životních příbězích přítomných rodičů a příbuzných. Druhá část byla věnována tomu, jak co nejúčinněji pomoci členu rodiny, který právě svou situaci řeší dlouhodobým užíváním drog.

Odpolední tematická skupina na téma „Alkohol v rodině, jeho nebezpečí a záludnosti, jeho zvládnutí“ – byl nabitá jak pro rodinné příslušníky potřebnými informacemi , tak všeobecným i rodinným otevřeným a očistným sdílením již prožitého a mnohdy bolestivého.

Rodinné konzultace byly pracovně intenzivní a často obtížné, ale pro všechny přínosné. Touha vyjasnit si nedorozumění a zranění z minulosti převládala opět nad strachem „co by z toho mohlo být“. Vše se dělo v bezpečných a jasných hranicích. Konzultací bylo devět.

V sobotu večer jsme se pobavili u videa divadelního představení klientů a pak jsme si zazpívali u kytary.

IMG_2270 - 1 IMG_2269 - 3 IMG_2264 - 2

Při nedělní procházce na Fojtku se ještě v rodinách hovořilo o „horkých“ tématech, ale dostavila se i lehkost, úleva a humor. Vše jistila skvělá kuchyně a teplo domu.

Závěrečné komunitní setkání kolem svíčky se neslo ve znamení naděje, upřímné snahy pokračovat v započatých dílech stmelování rodinných společenství, široké škály emocí, ale i tichého vzájemného naslouchání.

Za možnost být opět při tom děkují: Petr, Naďa, Bára

Napsat komentář