Výstava neziskovek v knihovně


Jako každoročně prezentuje Advaita svou činnost na výstavě neziskovek v suterénu Krajské vědecké knihovny v Liberci. Výstava potrvá do 30. 3. 2015.

VystavaKVK-2015

Akci pořádá Asociace nestátních neziskových organizací LK.

Výstavy se dále účastní „D“ Liberec – psychosociální služby a vzdělávání; Centrum generace – rodinné, křesťanské, vzdělávací a volnočasové centrum; Wrabec Liberec – spolek waldorfské iniciativy; Nová Akropolis – filosofické formování mládeže; Středisko pro ranou péči Liberec – pomoc rodinám s dětmi s ohrožením vývoje v raném věku; Občanské sdružení D.R.A.K. Liberec – pomoc tělesně postiženým; Roska Liberec – pomoc lidem s roztroušenou sklerózou; Arcus SOP Liberec – společnost onkologických pacientů; Hospicová péče sv. Zdislavy – zdravotní, sociální, psychologická a duchovní podpora těžce a nevyléčitelně nemocným; Sdružení Tulipan Liberec – podpora osob se zdravotním postižením; Semínko země Semily – environmentální výchova; Nadace Euronisa Liberec – podpora činnosti v sociální, kulturní a vzdělávací oblasti; MA-MA Foudation – česko-nizozemský nadační fond a další.

Napsat komentář