Denní­ archí­v: 2. 1. 2009


Podporované bydlení doléčovacího programu 1

Od roku 1998 nabízíme doléčovací program pro závislé. Jedná se o program následné péče zaměřený na podporu lidí, kteří prošli léčbou své závislosti a chtějí abstinovat od návykových látek či hazardního hraní. Do roku 2008 fungoval tento program pouze v ambulantní formě, mohlo do něj docházet 15 klientů, bez možnosti ubytování. V minulém roce se […]