Zpráva o činnosti našich služeb v roce 2020


Začátkem roku zpracováváme celou řadu závěrečných zpráv, které popisují jednotlivé projekty. Souhrnně pak vše shromáždíme do podrobné zprávy pro Liberecký kraj a některé jeho vybrané obce: Zpráva o činnosti služeb a programů Advaita, z. ú., v roce 2020

Ze závěru zprávy vybíráme: 

„Rok 2020 začal jako každý jiný, ale všichni víme, co následovalo. Ani našim službám se nevyhnuly dopady protiepidemických opatření kvůli omezení šíření nemoci covid-19. V žádné sociální službě jsme neomezili příjem klientů a během celého roku jsme usilovali o to, abychom služby našim klientům poskytovali v rámci platných nařízení co nejvíce. To se nám u většiny našich aktivit podařilo, jak je vidět ze statistických údajů jednotlivých služeb. Někde to ale opravdu možné nebylo. Těžko poskytovat školskou primární prevenci v zavřených školách. Nakonec ale i tato oblast se přizpůsobila dané situaci a některé její aktivity se přesunuly do online prostoru. 

Ve službách odborného sociálního poradenství došlo v Liberci k poklesu počtu klientů-uživatelů pouze o 17 %, počet hodin přímé práce s klienty se meziročně snížil dokonce jen o 9 %. V jablonecké poradně se zvýšil jak počet osob, tak počet provedených výkonů. Stejně tak v poradnách v České Lípě, Turnově a Frýdlantu došlo k nárůstu počtu podpořených osob. Pouze v semilské poradně se počet klientů mírně snížil.

Podařilo se nám rozšířit služby pro děti a mladistvé, které byly podpořeny samostatným projektem Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky. Dopad protiepidemických opatření byl zde již citelnější, ale i v této oblasti jsme ho čekali větší.

Služby následné péče – doléčovací program je dlouhodobě stabilní a s výjimkou přestávky v poskytování skupinového poradenství kvůli zákazu z vládního nařízení fungoval jako v předchozích letech. Tomu odpovídá i statistika programu, která meziročně nevykazuje podstatné výkyvy.

Z pohledu meziročních statistických srovnání byla terapeutická komunita protiepidemickými opatřeními postižena ze všech našich služeb nejméně. Využití lůžkové kapacity dokonce proti roku 2019 stouplo. Omezení se týkala zejména života samotných klientů služby, kteří přechodně byli v terapeutické komunitě téměř úplně izolováni od vnějšího světa z důvodu zakázaných návštěv i vycházek. Období to bylo náročné i pro personál, který musel zvládat rostoucí obavy a nejistotu klientů.“

Poznámka: Výroční zprávy zveřejňujeme na jiném místě našeho webu