Získali jsme certifikaci programů primární prevence


V polovině dubna jsme s programy všeobecné a indikované primární prevence absolvovali certifikační řízení. Certifikační komise nám navrhla plný počet bodů a nyní je to oficiálně potvrzeno. Máme z toho velikou radost. Certifikáty jsme zárámovali a na poradě úspěch oslavili dortem.

Certifikace, kterou provádí Národní ústav pro vzdělávání, je ověřením kvality poskytovaných programů a pro objednatele (nejčastěji školy) tak je vodítkem, koho si na realizaci primární prevence vybrat.