Zásady ochrany osobních údajů


Informace pro klienty o zpracování osobních údajů v organizaci Advaita, z. ú.

Organizace Advaita, z. ú., se sídlem Rumunská 14/6, 460 01 Liberec 1, IČ 65635591, (dále jen Advaita) je na základě platné registrace poskytovatelem sociálních služeb dle Zákona č. 106/2006 Sb., o sociálních službách a zároveň správcem Vašich osobních údajů .
Advaita, z. ú., zpracovává osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy, tj. se Zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a s účinností od 25. 5. 2018 také s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecného nařízení o ochraně osobních údajů, známého také jako GDPR.

GDPR – Nařízení GDPR je zkrácený název z anglického označení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (v textu jako „GDPR“ nebo „nařízení GDPR“). Toto nařízení se dnem nabytí účinnosti 25. května 2018 stává přímo aplikovatelným právním předpisem na území všech členských států Evropské unie (s použitím i pro zbývající členské země EHP), kdy na území České republiky fakticky nahrazuje stávající zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Oficiálně zrušit tento zákon a upravit některé otázky ponechané v působnosti členských států EU má nový zákon České republiky doprovodný k nařízení GDPR, s jehož přijetím se počítá v průběhu roku 2018 (dále také jako „zákon o zpracování osobních údajů“, nebo „adaptační zákon“).

Ve smyslu ustanovení čl. 13 nařízení GDPR Vám tímto níže shrnujeme důležité informace o zpracování Vašich osobních údajů.
V souvislosti s poskytováním sociálních služeb jsme povinni o Vás – klientovi, shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro poskytnutí a vykázání úkonů sociální služby, přičemž rozsah shromažďovaných osobních údajů vyplývá z platné právní úpravy. Pokud evidujeme Vaše osobní údaje nad rámec povinností, které nám stanoví právní předpis, vyžádáme si vždy předem Váš písemný souhlas.
Vaše osobní údaje shromažďujeme a používáme výhradně v souvislosti s poskytováním sociální služby Vaší osobě. Rovněž jsme povinni Vaše osobní údaje sdělovat při vykazování poskytnutých úkonů sociální služby a plnění dalších zákonných povinností nebo povinností souvisejících s poskytováním služby na základě Pověření k poskytování služby v obecném hospodářském zájmu a na základě povinností vyplývajících z podmínek pro příjemce neinvestiční dotace na provoz a poskytování sociální služby z veřejných zdrojů. V těchto případech ovšem sdělujeme údaje jako anonymizované, např. věk, pohlaví, místo bydliště, ale bez Vašeho jména. 
Vaše osobní údaje sdělujeme oprávněným subjektům a institucím pouze v případě, kdy je nám tato povinnost uložena právním předpisem. Osoby, které mají možnost se s těmito Vašimi osobními údaji seznamovat, jsou rovněž zákonem zavázány k ochraně osobních údajů a povinné mlčenlivosti.

Vaše práva při poskytování sociálních služeb v souvislosti se shromažďováním osobních údajů
Jako klient sociální služby máte právo na přístup ke svým osobním údajům. Pokud shledáte, že nejsou vedeny osobní údaje správně či jsou nepřesné, máte právo požádat o opravu svých osobních údajů. Rovněž máte právo na výmaz svých osobních údajů v rozsahu dobrovolně poskytnutých osobních údajů, tj. v rámci plnění smluvní povinnosti. Naopak se nelze domáhat výmazu osobních údajů, které je poskytovatel sociálních služeb povinen shromažďovat, a to na základě právní povinnosti (povinnost uložená právním předpisem), tj. v souvislosti s poskytování sociálních služeb, které Vám poskytuje.
Jako klient můžete podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů dochází k porušení právních předpisů o ochraně osobních údajů. Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je pro území ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha (www. uoou.cz) e-mail: posta@uoou.cz, tel.: +420 234 665 111.

Ochrana osobních údajů při procházení našich webových stránek

Naše webová adresa je: https://advaitaliberec.cz.

Jaké shromažďujeme osobní údaje a proč je shromažďujeme

Komentáře

Když návštěvníci přidají komentář na tento web, jsou shromažďovány údaje zobrazené ve formuláři pro komentář, dále IP adresa návštěvníka a řetězec user agent definující prohlížeč, což pomáhá k detekci spamu.

Službě Gravatar může být poskytnut anonymní řetězec vytvořený z vaší emailové adresy (nazývaný také hash), díky kterému lze určit jestli tuto službu používáte. Zásady ochrany osobních údajů služby Gravatar jsou k dispozici zde: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vašeho komentáře je váš profilový obrázek viditelný pro veřejnost v kontextu vašeho komentáře.

Cookies

Pokud na naše stránky přidáte komentář, můžete povolit uložení jména, emailové adresy a webové stránky do cookies. Tímto způsobem se snažíme zvýšit váš komfort, když budete psát nový komentář už pak nebudete muset tyto údaje znovu vyplňovat. Tyto soubory cookies budou mít životnost jeden rok.

Vložený obsah z dalších webů

Příspěvky na těchto stránkách mohou obsahovat vložený obsah (například videa, obrázky, články atd.). Vložený obsah z jiných webových stránek se chová stejným způsobem, jako kdyby návštěvník navštívil jiný web. Tyto webové stránky mohou shromažďovat data o vás, používat soubory cookies, vkládat další sledování od třetích stran a sledovat vaši interakci s tímto vloženým obsahem, včetně sledování interakce s vloženým obsahem, pokud máte účet a jste přihlášeni na danou webovou stránku.

Jak dlouho uchováváme vaše údaje

Pokud přidáte komentář, komentář a jeho metadata budou uchovávána po dobu neurčitou. Údaje jsou uchovávány za účelem automatického rozpoznání a schválení všech následných komentářů, místo jejich držení ve frontě moderování.

Jaká máte práva?

Pokud jste zde přidali komentáře, můžete požádat o obdržení souboru s exportem osobních údajů, které o vás uchováváme, včetně všech údajů, které jste nám poskytli. Můžete také požádat o odstranění veškerých osobních údajů, které o vás uchováváme. 

Kam posíláme vaše data?

Komentáře návštěvníků mohou být kontrolovány prostřednictvím automatizované služby detekce spamu, která může být umístěna v zahraničí.

Naše kontaktní údaje

Odkaz na stránku s kontakty