Vzdělávací kurzy pro pracovníky v adiktologii


Sdružení propojených adiktologických služeb PROADIS zve k účasti v následujících vzdělávacích kurzech:

  • Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách, se zaměřením na problematiku adiktologie – 170 hodin, 15 000 Kč, akreditovaný MPSV – informace na stránkách PROADIS
  • Vedení poradenského rozhovoru – 17 hodin, 1 700 Kč, akreditovaný MPSV – informace na stránkách PROADIS

Kurzy jsou akreditovány MPSV. Využitelné jsou ovšem i pro jiné profese působící v adiktologických službách, než jsou sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách.

Napsat komentář