Výroční zpráva za rok 2011


Tento týden jsme z tiskárny Irbis přivezli výroční zprávu. Po grafické stránce se nám moc líbí (tentokrát ji graficky upravil Ladislav Rainiš). Z úvodního slova předsedy, které je jinak laděno spíše pochmurně, vybíráme tu veselejší část:

A co se nám v roce 2011 podařilo? Čím jsme se v uplynulém roce zabývali?
Našimi službami prošlo téměř pět set lidí, většina ambulantními a terénními programy, šedesát využilo pobytové služby. Rostoucí zájem jsme zaznamenali o účast ve skupině pro patologické hráče. Nadále jsme zkvalitňovali službu podpory samostatného bydlení a systematicky jsme pracovali na rozvoji programu terapeutické komunity, zejména v oblasti pracovní terapie. Podařilo se nám tedy naše služby nejen zachovat, ale dokonce rozvíjet. A to v nelehké době úspor všude, kam se člověk podívá. Tento rozvoj byl možný jedině díky finanční podpoře samospráv a také díky podpoře z projektu IP1 „Služby sociální prevence v Libereckém kraji“, který je financován z Evropského sociálního fondu z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.
Během roku jsme se v našem sdružení také konečně věnovali strategickému plánování. Podařilo se nám sestavit strategický plán, který se kromě odborných služeb zaměřuje také na práci s lidskými zdroji, na finanční a materiální zázemí a na vztahy s veřejností.

Ve výroční zprávě najdete základní informace o našem sdružení a finanční zprávu. Kromě toho ale také celkem podrobné informace od vedoucích jednotlivých našich služeb.

Napsat komentář