Víkendové setkání s rodinami v terapeutické komunitě


Na přelomu dubna a května se uskutečnilo v komunitě v Nové Vsi třicáté páté víkendové setkání s rodinami klientů. Program těchto setkání, která komunita pořádá od roku 2002, je zaměřený na práci na obnově narušených rodinných vztahů. Účastníci těchto setkání se tuto obnovu snaží zrealizovat prostřednictvím konzultací s terapeutem, na ranních komunitách, při sdílení na rodičovské skupině nebo během volnočasových společných aktivit. Proběhla také tematická skupina, součástí které je vždy i teoretický výklad. Tentokrát bylo téma: „Závislost – bludné kruhy, kruh viny, řešení“.

Tohoto víkendu se zúčastnilo celkem dvacet dva rodinných příslušníků. Počet dvanácti společných konzultací (klient, rodina, terapeut) byl rekordní. Pouze třem klientům v první fázi programu léčby nepřijel žádný příbuzný.

V rámci sobotního klubu jsme upálili čarodějnici. Tento tradiční rituál jsme pojali jako symbol niterné změny. V okamžiku, kdy čarodějnice vzplanula, si každý uvědomil své stinné stránky, kterých by se chtěl zbavit, a ty v mysli odevzdal ohni.

Víkendový program byl naplněn a završen nedělní závěrečnou komunitou, na které každý zhodnotil naplnění svých očekávání a celý víkend. Loučení bylo hodně emotivní. Slzy smíření a odpuštění dávaly naději do budoucna.

Petr Kopejska

Napsat komentář