Víkend věnovaný práci s rodinou


Ve dnech 22.–24. 10. 2010 se bílý dům naší terapeutické komunity už počtvrté v tomto roce proměnil v hučící úl. K jeho patnácti stálým obyvatelům přibylo 22 hostů. Rodičů, sourozenců a dalších blízkých příbuzných. „Jsme sice zdaleka, ale přijeli jsme na tento víkend už potřetí. Podařilo se nám s tím naším klukem, který se zde léčí, opět po letech navázat normální komunikaci, v což už jsme se ženou ani nedoufali,“ chválil si tato čtvrtletní setkávání otec jednoho z klientů.

Rodiče a příbuzní spali jako vždy na postelích svých dětí. Ty pak byly nucené strávit dvě noci na tvrdé zemi v komunitce ve spacácích. Někdo chrápal, někdo mlaskal. Málokdo se vyspal dosyta. „Je to pro nás značné omezení a narušení soukromí, ale jeden víkend se dá vydržet. Hlavně když vidíme, že to má pro všechny nějaký smysl,“ řekl klient ve funkci pána domu.

Proběhlo skupinové sezení za účasti pouze rodičů a příbuzných, proběhl veselý sobotní hudebně tanečně grilovací klub i tématická skupina na téma „smysl života“, kde jsme se všichni společně zamýšleli hlavně nad strachem – jeho různými projevy a nad způsoby práce s ním.

Kuchař se tentokrát opravdu vytáhl! Ve spolupráci se svými rodiči vytvořil k sobotnímu obědu famózní svíčkovou, nad kterou se olizovali i vegetariáni.

Dílčích nových setkání, projevených pozorností, radostí, smutků i bolestí proběhla během víkendu celá řada. O mnohých se hovořilo na hodinových konzultacích, kde nebyla nouze o slzy. Mnohé rozhovory a setkání se odehrály v kuloárech.

Od pátečního večera vládla v domě až sváteční atmosféra. Všem zúčastněným se opět podařilo vytvořit bezpečný a živý prostor pro otevřenost a sdílení. Chuť hledat cesty k sobě navzájem se potkávala s bolestí a starými – dosud nezahojenými ranami. Rodiny při konzultacích zkoušely pátrat ve svých nitrech po zdrojích energie, lásky, odpuštění.

Závěrečná nedělní poobědní komunita se nesla v duchu loučení a zpracovávání nových zážitků, jakož i nadějných příslibů do budoucna. „Jsem moc ráda, že jsem tu s vámi mohla být i tentokrát a děkuji vám za všechno,“ shrnula své pocity při loučení do jedné věty matka jednoho z klientů.

Chceme tato čtvrtletní setkání v komunitě, která pořádáme už od roku 2004, opakovat v současné podobě a frekvenci i nadále. Od klientů i od rodičů ale vzešlo přání setkávat se alespoň na konzultacích a na rodičovské skupině častěji. Snažíme se těmto přáním vyjít vstříc tím, že skupina a konzultace pro současné klienty komunity a jejich nejbližší příbuzné proběhne už v neděli 21. 11. v rámci ADVAITY – tentokrát v prostorách libereckého doléčovacího centra. Pozvánky zájemcům s podrobnostmi a časovým ohraničením budou včas rozeslány.

Petr Kopejska – vedoucí TK ADVAITA

Napsat komentář