Víkend s rodinami v TK ADVAITA – v pořadí třicátý devátý


Víkend s rodinnými příslušníky a nejbližšími proběhl opět v TK ADVAITA  ve dnech 20.–22. dubna 2012. Tentokrát byla účast menší, ale odpovídající stávajícímu počtu klientů komunity. Těch bylo deset.

Přijeli zástupci tří rodin, celkem se víkendu zúčastnilo osm hostů a dítě. Tři z nich navíc z neodložitelných pracovních důvodů přijeli jenom na sobotní hlavní program. Takže v komunitě nepřespávali.

Po dlouhé době jsme nevyužívali komunitní místnost zároveň jako noclehárnu a všichni – jak stávající klienti komunity, tak hosté – se vešli do postelí. Pohodlnější spaní se pozitivně odrazilo i na aktivitě klientů během programů a na celkové atmosféře víkendu.

Proběhly tři konzultace a na skupině rodičů a příbuzných bylo „jen“sedm lidí. Platilo ale pravidlo, že méně může být někdy i více. A to v tom, že přítomní rodiče a sourozenci měli pro sebe více prostoru a hovořili více o svých niterných pocitech a sdílení bylo kvalitnější.

Vydařené byly i obě ranní komunity, zvláště na té nedělní mnozí reflektovali aktuální dění uplynulého dne v komunitě. Tedy se živě vraceli k tomu, co prožili a jak to zvládali nebo ještě zvládají.

Klienti komunity opět samostatně zajišťovali chod domu, vaření, průběžný úklid, volnočasové vyžití společně s hosty. Vše plynulo dle potřeb a možností. Například sobotní klub byl velmi vydařený.  Pokoušeli jsme se skládat dohromady části rozřezaných obrázků a ve druhé polovině proběhla terapeutická technika, při které jsme si mohli ověřit kvality svých osobností.

Příští setkání plánujeme na léto – přesněji 20.–22. července.

Petr Kopejska

Napsat komentář