Úklid Česka


Dne 8. 4. 2019 se konala tradiční akce „Ukliďme Česko“. Zapojilo se přes 65 000 lidí, na 2 273 lokalitách se posbíralo 1 120 tun odpadu. Všem, kteří se zúčastnili tohoto dobrovolného úklidu, bych chtěl srdečně poděkovat – je fajn vidět, že jsou mezi námi tací, kterým není své životní okolí lhostejné, osloví třeba svoji drahou a cennou polovičku s dětmi, vezmou si v duchu dobrovolnictví pytel s rukavicemi a jdou udělat společnými silami přírodu zase o něco hezčí. Bohužel jsou mezi námi lidé, kteří pohodí kolem sebe, co mají zrovna po ruce – bez ohledu a zamyšlení nad důsledky takového chování. Díky akcím, jako je „Ukliďme Česko“, můžeme republice alespoň trochu odlehčit od odpadků a zároveň posílit povědomí o ekologickém chování, stejně tak o občanské zodpovědnosti jedince za své okolí. Počet dobrovolníků by mohl být větší, ne každý si uvědomuje smysl takové činnosti, ne každý má energii obětovat jarní den dobrovolné práci. Není to jen o tom, že se  posbírají odpadky a prospěje se našemu okolí, smysl spatřuji též i v myšlence, že člověk udělá něco pro své fyzické zdraví pohybem na vzduchu a pro svou sociální pohodu pocitem společného díla. Poděkování patří pracovníkům K-centra, kteří objížděli vybrané lokace a zaměřovali se na toxický a nebezpečný odpad – stříkačky, jehly a vše, co je s drogami spojené.

Do akce jsme se zapojili i my – Terapeutická komunita Advaita, společně s doléčovacím centrem v Liberci. Nasbírali jsme téměř 20 pytlů odpadu v okolí Zeleného údolí. Všem zúčastněným osmnácti lidem ještě jednou veliký dík! Snažme se, aby toho odpadu v následujících letech ubývalo…

Dominik