Týdny neziskového sektoru 1


Asociace nestátních neziskových organizací Libereckého kraje pořádá již tradičně kampaň zvanou „Týdny neziskového sektoru“. Letošní kampaň nese motto: „Dobrovolnictví = motor občanské společnosti“.

Cílem kampaně je prezentace všech forem a aktivit dobrovolnictví a další posilování partnerství mezi jednotlivými společenskými sektory: veřejným, podnikatelským a neziskovým. Tematické zaměření letošní akce vychází z tématu roku 2011, který Evropská unie vyhlásila „Evropským rokem dobrovolnictví“.

Kampaň probíhá po celý únor a březen 2011 – podle kalendáře přihlášených akcí.

Také naše organizace se zapojila do této kampaně. Spolu s dalšími nestátními neziskovými organizacemi Libereckého kraje se účastníme výstavy, která probíhá v Krajské vědecké knihovně v Liberci. Zde jsme nainstalovali informační panel se základními informacemi o našem sdružení, včetně popisu jednotlivých programů, fotografií a stručným pojednáním o závislosti na návykových látkách a její léčbě. Jak se nám informační panel letos povedl, můžete přijít posoudit do 28. února do prostor Krajské vědecké knihovny v Liberci. Snažíme se o to, aby se i laická veřejnost více přiblížila problému drogové závislosti a pohlížela na něj jako na problém, který se netýká jen určité skupiny lidí, ale týká se nás všech. Proto uvítáme jakékoliv Vaše podněty a nápady, jak vylepšit naši prezentaci pro příští roky.


Napsat komentář

Jedno zamyšlení nad “Týdny neziskového sektoru

  • Ivan Štulajter

    Pekný kus práce ste odvedli,určite sú potrebné informacie pre širokú verejnosť, hlavne mladí ľudia by mali o drogovej problamatike vedieť viac. Upútal ma članok v MF-dnes zo dňa o1.03.2011o vzniku súkromnej protialkoholickej liečebne na českolipsku, ja osobne ím fandím a verím že budú dosahovať úspechy. Ivan spod Ješteda.