Třída v pohodě – i po koronaviru


Centrum primární prevence Advaita letos opět nabízí kurz Třída v pohodě: Vzdělávání pro třídní učitele na téma prevence šikany a podpora pozitivního klimatu ve třídě, tentokrát v kontextu návratu dětí do škol po půlroční odmlce, která s největší pravdepodobností ovlivní vztahy a normy ve třídě.

Nejbližší termín: 26. 8. 2020

Místo: Centrum ambulantních služeb Advaita, z. ú., Rumunská 14/6, Liberec

Kurz je určen především pro třídní učitele ZŠ, kteří s třídnictvím začínají nebo si chtějí své znalosti a dovednosti v práci se třídou osvěžit.  Účastníci se nejen dozvědí základní informace o šikaně, o třídním klimatu a skupinové dynamice, ale sami si zažijí procesy skupinové dynamiky a vyzkouší si některé aktivity na podporu třídního klimatu. Cílem je podpořit vyučující v každodenní práci s třídou, v identifikaci počátečních stádií šikany a ve spolupráci se školním metodikem prevence. Kurz je akreditován u MŠMT. Více zde.