Třída v pohodě: akreditovaný kurz pro učitele na podporu vztahů ve třídě


Od října nově nabízíme intenzivní jednodenní kurz Třída v pohodě: Vzdělávání pro třídní učitele na téma prevence šikany a podpora pozitivního klimatu ve třídě. Je určen především pro třídní učitele 6. třídy ZŠ.  Účastníci se nejen dozvědí základní informace o šikaně, o třídním klimatu a skupinové dynamice, ale sami si zažijí procesy skupinové dynamiky a vyzkouší si některé aktivity na podporu třídního klimatu. Cílem je podpořit vyučující v každodenní práci s třídou, v identifikaci počátečních stádií šikany a ve spolupráci se školním metodikem prevence. Kurz je akreditován u MŠMT. Více zde.