Další termíny pro setkání s blízkými


Centrum ambulantních služeb ADVAITA zahájilo v roce 2013 cyklus setkávání rodičů a blízkých uživatelů návykových látek a problémových hráčů. Další skupiny se uskuteční v těchto termínech:

18. 9., 23. 10., 27. 11. a 18. 12. 2014

od 16.30 hodin v zařízení CAS Rumunská ulice 14/6, 460 01 Liberec.

Účast na skupině je možná po předchozím telefonickém objednání na čísle 482 750 607.

Nabízíme podporu a sdílení problémů ohledně nevhodného životního stylu dítěte nebo blízkého, nabízíme popovídání o problematice okolo toho, představíme možné způsoby řešení, poskytneme informace o případné léčbě, o budoucnosti a návratu do společnosti a odpovíme na další dotazy. Setkání jsou bezplatná.

Napsat komentář