Terapeutická komunita v divadle


Plzeň – divadelní představení a beseda

19. listopadu 2018 jsme se vydali do plzeňského divadla zahrát derniéru našeho komunitního, divadelního představení a poskytnout studentům a široké veřejnosti besedu na téma závislost. Program byl rozdělen do dvou představení a besed. Dopoledne navštívili divadlo studenti střední zdravotní školy v Plzni a odpoledne bylo divadlo otevřené veřejnosti.

Naše divadelní představení nese název 100 let republiky a jedná se o takový průřez historií naší země, záznam velkých události, ale i vykreslení každodenních starostí rodiny určité doby.

Po potlesku, který nám byl takovou pomyslnou třešní na dortu, protože jsme toto divadlo nehráli poprvé – poprvé jsme jej hráli na Magdaléně v Mníšku pod Brdy – jsme usedli na židle a odpovídali na otázky přicházející z publika. Debata se týkala závislosti, příčin, podstaty léčby a obsahovala jak obecné fakty, tak i velmi osobní zpovědi a vlastní zkušenosti. Beseda byla otevřená, svěží a dynamická.

Mezi představeními jsme se vydali na plzeňské náměstí trochu se porozhlédnout, poznat Plzeň a nasát atmosféru vánočních trhů a přicházejících Vánoc.

Druhé představení pak proběhlo komorněji, protože účast byla podstatně menší. Přišli i rodinní příslušníci některých klientů. Beseda tentokrát byla kratší a my jsme se po únavném, ale zdárném dni, do kterého jsme investovali tolik času, úsilí a energie, vraceli zpět do komunity spokojení.

Děkujeme Advaitě za takové zážitky, které dávají smysl a v budoucnu se nám jistě stanou příjemnou vzpomínkou.

Jan Chára