Skupina pro patologické hráče


Blanka Budinská vede gamblerskou skupinu. V následujícím příspěvku tuto skupinu pro patologické hráče více přibližuje:

Osmým rokem probíhají v našem ambulantním centru skupiny gamblerů. Jsou určeny osobám, které mají problém s hazardním hráčstvím a sázením.

Skupiny probíhají každé druhé úterý, tedy jedenkrát za 14 dní od 16.30 hodin. Skupina trvá zpravidla do 18 hodin. V případě většího počtu klientů je skupina prodloužena do 18.30 h.

Je nutné, aby zájemce před vstupem do skupiny osobně zavolal a absolvoval nejméně jednu osobní konzultaci. V průběhu konzultace vedoucí skupiny posoudí vhodnost zařazení do skupiny, seznámí zájemce s pravidly a podmínkami účasti ve skupině. Hlavní podmínkou členství je motivace a odhodlání přestat hazardně hrát a sázet. Dále účastník nesmí docházet do skupin  pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek. Je nutné, aby byl dochvilný,  trpělivý, respektující ostatní klienty. Ve skupině se oslovujeme pouze křestními jmény. Každý o sobě sděluje to, co je schopen a ochoten říci. Vítáme a očekáváme otevřenost a upřímnost.  Jen tak může skupina dostát smyslu, který ze své podstaty má. Je nepřípustné vynášet informace ze skupiny. Zachováváme mlčenlivost.

Co to ta skupina je?

Je to seskupení lidí, kteří mají společné zkušenosti s hraním a sázení. Právě oni sami vědí, co jejich problém pro ně v životě znamenal a stále znamená, jakými úskalími si museli projít, co vše kvůli hraní obětovali.
Pokud jste na pochybách a balancujete nad tím, zda to, co děláte, je ještě v normě, můžete se zkusit otestovat a zorientovat se v sobě samém. Pohledem na příběhy ostatních a na jejich podobnosti možná dojdete  k rozhodnutí svůj život celý změnit a postavit jej  na pevnějších základech. Setrvávání v zabředlém způsobu života v hernách či s on line sázením, skupování losů,  boření vztahů, ztráta zaměstnání, stability, osobního společenského kreditu, ztráta sebedůvěry, soustavný pocit nejistoty, utápění se v menších či větších lžích, zatajování , vnímání nedůvěry  vůči sobě ze strany nejužšího okolí – to vše jsou střípky témat, které na skupinách zaznívají.  V průběhu abstinence, docházení na konzultace a do skupin , ale především v souvislosti s mírou nasazení klienta, s jeho otevřeností a s odhodláním, s jeho motivací ke změnám se výše uvedená smutná, ale bohužel naprosto reálná témata stávají mnohem pozitivnějšími, veselejšími a schopnost našich klientů být opravdový a upřímný  vůči sobě a okolí, jeho netušená dovednost  dát si svůj život znovu dohromady,  posílí nesmírně každého z nich a pro každého dalšího člena skupiny je nesmírnou motivací  a útěchou, že TO opravdu jde.

Dozvíte se mimo jiné, co znamená hráčství, kam ho můžeme zařadit a jakými stupni si prochází ten, kdo hraje či se věnuje jiným formám hazardu. Můžete se svěřit se svým životním příběhem. V případě, že selhaly všechny vaše pokusy o nehraní, můžete od ostatních načerpat jejich zkušenosti. Seznamujeme se jak zacházet s financemi, s úpravou životního stylu a jak přerušit hraní. Hledáme souvislosti mezi hraním a nepříznivými životními zkušenostmi. Snažíme se srovnat si své životní hodnoty a hledáme smysluplnost svého života. Učíme se zvládat chutě a předcházet relapsu.

Skupiny využívají i lidé po ústavní léčbě. Pokračují v upevňování doporučených změn životního styl. V případě potřeby intenzivnější pomoci nabízíme rovněž individuální terapii. Všechny naše služby poskytujeme bez úhrady.

Pokud i vy se trápíte stejným, nevhodným návykem, zavolejte na číslo 603 829 730 a přijďte mezi nás.

Nemůžete nebo nechcete dojíždět do Liberce a přesto chcete řešit problém s hazardním hraním? Podívejte se na samostatnou stránku věnovanou poradnám pro gamblery, zda nepracujeme právě ve Vašem městě či okolí.

Napsat komentář