Skupina blízkých


Zjistila jsem, že můj syn Jan bere pervitin. Chci mu pomoct a nevím jak. Slibuje, že už brát nebude, ale pořád v tom lítá, jsem zoufalá a bezmocná. Honza stále lže a krade peníze a šperky, už nejen doma, ale i u příbuzných. Nevíme si s ním rady, trpí tím celá rodina a okolí…

Oč jde? Tyto a mnohé další pocity mohou projevit lidé na skupině blízkých v Advaitě. Mohou tak využít prostor k vzájemnému předávání informací o jejich nepříznivé situaci, o jejich blízkých a o základních pravidlech, jak se chovat k závislým lidem. Také je zde místo pro získávání informací o účincích různých druhů drog na člověka apod. Skupina nabízí bezpečný prostor pro sdílení zkušeností s dalšími členy skupiny, kteří poskytují zpětnou vazbu. Skupinu vedou dva terapeuti – muž a žena, jež mají letitou praxi v práci s lidmi s návykovými problémy.

Pravidla? Účast na skupině je bezplatná dobrovolná. „Bezpečným prostorem“ je vyjádřeno pravidlo nevynášení informací, které se na skupině probírají. Člověk také může na skupinu přijít, jen se stručně představit a být více v roli posluchače, což bývá zprvu obvyklé. Také má každý právo říci „stop“ ve chvíli, kdy již nechce dále o svém tématu hovořit. Dále platí pravidla, že si zde lidé neskáčou do řeči, mluví zejména o svých pocitech, nehodnotí druhé atp.

K čemu? Členové skupiny považují většinou za důležité:

  • Mohou konečně někde o problému otevřeně mluvit,
  • navíc s lidmi, kteří jim (díky podobné zkušenosti) rozumí;
  • rozprostření problému jednotlivce do skupiny;
  • vzájemná podpora a inspirace.

Napsat komentář