Setkání s Advaitou


V pátek 13. září proběhne v prostorách našeho centra ambulantních služebterapeutické komunity setkání s pozvanými spolupracovníky z jiných zařízení, úřadů apod.

Setkání s Advaitou

Zapomněli jsme Vás pozvat a chcete se taky zúčastnit? Ozvěte se prosím předem Olze Merglové a určitě přijďte.

AKTUALIZACE 17. 9. 2013: ZPRÁVA Z PROBĚHLÉ AKCE

Dne 13. 9. 2013 proběhlo v občanském sdružení Advaita Setkání s Advaitou. V rámci tohoto setkání měla odborná veřejnost možnost seznámit se s programy, které o. s. Advaita nabízí. Včetně prohlídky prostor, v nichž se služby našim klientům poskytují.

Od 11,00 hodin byl připraven přednáškový blok pro všechny zájemce. V tomto čase se návštěvníci dozvěděli historii celého sdružení – vznik, rozšiřování nabídky služeb a popis konkrétních programů tak, jak na sebe v ideálním případě navazují.

08-IMG_2326

Poté následovala prohlídka prostor Centra ambulantních služeb Advaita s připraveným občerstvením. Zájemci měli možnost doptat se na vše, co je zajímalo pracovníků zajišťujících ambulantní služby. Podobně tomu bylo i v terapeutické komunitě, kam se zájemci následně přesunuli.

20-IMG_2341

Od 14,00 hodin byl připraven kulturní program v Terapeutické komunitě Advaita sídlící v Nové Vsi. Klienti měli generálku divadelního představení, se kterým se budou účastnit Kulturfestu v Terapeutické komunitě Magdalena.

24-IMG_2346 32-IMG_2361 35-IMG_2368

Divadelní představení bylo povedené a osvěžující. I v terapeutické komunitě měli hosté možnost využít nabídky občerstvení a v doprovodu klientky komunity si projít prostory domu s popisem, výkladem a prostorem pro otázky.

Celkově se přípravy na akci „Setkání s Advaitou“ vyplatily. Atmosféra byla přátelská, příjemná, měli jsme možnost poznat se navzájem s kolegy a kolegyněmi z jiných spolupracujících oborů.

Pan starosta Müller předal výkonné ředitelce Olze Merglové diplom jako poděkování za vzájemnou spolupráci mezi terapeutickou komunitou a obcí Nová Ves.

16-IMG_2337

Děkujeme tímto všem členům týmů a klientům obou zařízení, kteří se účastnili příprav a milým hostům za všestranně přínosné setkání.

Pavlína Iblová

 

 

Napsat komentář