Rozšířené setkání skupiny komunitního plánování


Ve čtvrtek 5. března 2015 se uskutečnilo po roce opět setkání členů pracovní skupiny pro uživatele drog a pro osoby ohrožené závislostmi komunitního plánování sociálních služeb regionu Liberec s dalšími subjekty, kterých se různým způsobem dotýká problematika užívání návykových látek nebo patologického hráčství. Vzhledem k vyššímu počtu přihlášených účastníků jsme se tentokrát sešli ve větších prostorách, které letos nabídla obecně prospěšná společnost Maják.

SETKANI-43 SETKANI-37 SETKANI-31

Účastníci se vzájemně představili, stručně pohovořili o svých službách a popsali ostatním, jak se jich dotýká problematika užívání návykových látek, patologického hráčství či jiného závislostního chování a jací jsou typičtí a netypičtí uživatelé jejich služeb. Po přestávce jsme se pak společně věnovali třem konkrétním případům, na nichž jsme si ukázali možnosti zapojení jednotlivých služeb do řešení těchto případů a možnosti a meze vzájemné spolupráce.

SETKANI-05SETKANI-06  SETKANI-39 SETKANI-34 SETKANI-32 SETKANI-27 SETKANI-19 SETKANI-09SETKANI-22

Setkání se účastnilo přibližně 50 účastníků z těchto organizací: Návrat o. p. s., Lotos – doléčovací centrum (Brno), Anonymní alkoholici a narkomani (Ostrava, Praha, Liberec), Vazební věznice Liberec, Rodinná poradna – závislosti (Jablonec nad Nisou), Naděje o.p.s., Rozkoš bez rizika, Centrum zdravotní a sociální péče, Most k naději o. p. s., Středisko výchovné péče Čáp, Krajská nemocnici Liberec – psychiatrické oddělení, Probační a mediační služba, Maják o. p. s., Fokus Liberec, Krajská hygienická stanice Liberec, Magistrát města Liberec (kurátoři pro děti a mládež, koordinátor komunitního plánování), Krajský úřad Libereckého kraje (krajský protidrogový koordinátor), Psychosociální poradenství a vzdělávání, Soukromá poradenská a terapeutická činnost.

SETKANI-40 SETKANI-14 SETKANI-13 SETKANI-12

Ve srovnání s loňskem se počet účastníků zdvojnásobil a přibylo i zastoupení služeb z dalších oblastí oproti loni jednoznačně převažujícím sociálním službám a školství.

***

Fotografovala Kateřina Richterová.

Zpráva na webu statutárního města Liberec.

 

Napsat komentář