První pomoc na týmové konferenci


Na začátku října proběhla celoorganizační týmová konference v chladném prostředí hotelu Kavka na Malé Skále. Za účasti téměř všech zaměstnanců jsme se věnovali pravidelnému školení první pomoci s praktickým nácvikem, ředitelka nám předala informace o Advaitě a potravinovénábytkové bance a vybírali jsme priority do plánu rozvoje Advaity v dalším období. Večer pak jsme společně oslavili 25. výročí založení naší organizace. 

Děkujeme týmu místní skupiny Českého červeného kříže Tanvald za skvělou atmosféru během školení, díky které jsme si toho hodně připomněli, spoustu se toho naučili a nebáli jsme se ptát.

Děkujeme personálu hotelu Kavka, který svou ochotou, vstřícností a dobrým jídlem vyvážil jen málo vyhřáté prostory hotelu.

A děkujeme Jitce Večerníkové za nejen dobrý, ale také krásný dort.