Průběžné výsledky financování obcemi Libereckého kraje


V únoru jsme na našich stránkách informovali o přelomovém způsobu finanční podpory služeb pro lidi se škodlivými návyky ze strany obcí v Libereckém kraji. Nyní přinášíme první průběžné výsledky.

Česká Lípa – podali jsme žádost o příspěvek na služby terapeutické komunity, jednání zastupitelstva proběhlo na konci dubna. Požadovaná částka, která vychází z „klíče“ a počtu obyvatel trojkového města, činí zhruba 57 tisíc Kč. O příspěvek na poskytování ambulantních protidrogových služeb si v České Lípě a jejich spádových obcí žádá občanské sdružení Pasant.

Frýdlant – uzavřeli jsme smlouvu o poskytnutí sociálních služeb s Městem Frýdlant pro rok 2010. Částka, kterou jsme takto získali, přesáhla 41 tisíc Kč. Máme příslib uzavření smlouvy o příspěvku i od ostatních obcí druhé a první kategorie Mikroregionu Frýdlantsko.

Jablonec nad Nisou – zažádali jsme o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jablonec nad Nisou prostřednictvím vypsané výzvy města. Dotaci na poskytování ambulantních služeb pro občany města Jablonec nad Nisou jsme získali ve výši 190 tisíc Kč pro rok 2010. Ostatní obce Jablonecka jsme žádali o příspěvek v dubnu.

Město Jilemnice – oslovili jsme město se žádostí o finanční příspěvek na poskytování protidrogových služeb dle metodického klíče. Naše žádost byla bohužel zamítnuta. Jsme zváni na zasedání starostů ostatních obcí Jilemnicka, kam pojedeme představit naše sdružení, nabídnout možnosti spolupráce a požádat o příspěvek.

Statutární město Liberec – uzavřeli jsme smlouvu na období tří let, ze které vyplývá náš závazek poskytování protidrogových ambulantních a pobytových služeb. Město financuje službu dle metodického klíče, což v konečné podobě přinese do rozpočtu naší organizace příspěvek ve výši téměř 514 tisíc Kč ročně.

Podobně se nám podařilo uzavřít smlouvu i s Městskou částí Vratislavice nad Nisou. Dohoda s platností tří let přináší finanční pomoc ve výši 41 tisíc Kč ročně.

Oslovili jsme také obce druhé kategorie Liberecka. Zatím se nám ozvalo Město Hrádek nad Nisou, kde došlo k dohodě a uzavření smlouvy s platností do konce roku 2010 v hodnotě téměř 23 tisíc Kč. Město Český Dub si nakoupilo služby prostřednictvím objednávky v hodnotě 8 tisíc Kč. Hodkovice nad Mohelkou naši žádost nepodpořily. Města ChrastavaJablonné v Podještědí se k naší žádosti dosud nevyjádřila. Obce první kategorie Liberecka v současné době oslovujeme se žádostí o spolupráci. Kladně okamžitě reagovala obec Chotyně, Nová VesJanovice v Podještědí. Děkujeme.

Nový Bor – zažádali jsme prostřednictvím grantové výzvy města o částku cca 18 tisíc Kč na provoz terapeutické komunity. Výše požadované částky odpovídá kalkulaci 1,50 Kč na obyvatele města.  V současné době čekáme na vyjádření města. Na ambulantní služby si o příspěvek žádá tak jako v České Lípě sdružení Pasant. Stejné je to i u ostatních obcí Novoborska.

V Semilech proběhlo jednání se zástupci obcí Semilska již v prosinci loňského roku. Zde jsme za přítomnosti člena Rady Libereckého kraje pro resort sociálních věcí a menšin Pavla Petráčka a kolegů z organizace Most k naději představili protidrogové služby. Město Semily je nakloněno spolupráci, informaci o možnosti využití služeb Advaity předalo svým občanům prostřednictvím městského zpravodaje. Smlouvu o spolupráci uzavřeme v nejbližších dnech. Ostatní obce Semilska jsme oslovili a čekáme na jejich reakce.

Město Tanvald naši žádost zamítlo. Spolupráci se pokusíme domluvit s ostaními obcemi Tanvaldska.

Město Turnov přispívá na protidrogovou politiku prostřednictvím grantového řízení. Občanské sdružení Most k naději uzavře smlouvu s městem jako zástupce obou poskytovatelů této sociální služby. V souladu se smlouvou o spolupráci, kterou naše sdružení uzavřelo s Mostem k naději, dojde k přerozdělení práce i finanční dotace. Tato smlouva o spolupráci vychází ze zmiňovaného klíče na členění peněžních prostředků.

Ostatní obce Turnovska se spojily a společně přispějí na protidrogové služby podobným způsobem jako město Turnov.

Město Železný Brod finanční spoluúčast zamítlo.

Závěrem máme dobrou zprávu pro občany obcí, jejichž zástupci se rozhodli služby lidem ohroženým škodlivými návyky uvedeným způsobem nepodpořit: „Naše programy jsou otevřeny i vám“. Je to jako s televizí. Hraje i tomu, kdo poplatky neplatí ;-).

Napsat komentář